siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 10–11 Eucharistijos šventė Šv. Jurgio (pranciškonų) konvento koplyčioje
Paskelbta: 2007-07-18

Rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui, kovo 10–11 d. Šv. Jurgio (pranciškonų) konvento koplyčioje vyko Eucharistijos šventė. Ji prasidėjo šeštadienio rytą šv. Mišiomis ir liturginėmis valandomis (Rytmetine). Išstatytas Švč. Sakramentas koplyčioje buvo adoruojamas per naktį iki kovo 11 d. Šeštadienio vakare buvo klausoma išpažinčių, giedamos gavėnios giesmės.

Sekmadienį Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupijos augzliliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis pasveikino brolius pranciškonus, visoje Lietuvoje ištikimai tarnaujančius Dievui ir žmonėms, taip šioje koplyčioje besimeldžiančią tikinčiųjų bendruomenę. Minint Nepriklausomybės atkūrimo šventę, ganytojas taip pat pakvietė melstis už Lietuvą Tėvynę mūsų.

Savo homilijoje vysk. J. Ivanauskas pabrėžė gavėnios kelionę į atsivertimą, kad žmogus savo gyvenimo kryžkelėse nenusigręžtų, bet artėtų prie Viešpaties. Apibūdinęs Švč. M. Mariją kaip Kristaus bendradarbę, ganytojas pabrėžė jos išskirtinę reikšmę išganymo darbe. Priminęs Marijos apsireiškimo vietas pasaulyje, ganytojas sakė, jog „Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje – išskirtinė dovana mums; Marija kalba mums dabar, kviečia atverti savo širdis motiniškai meilei". Užbaigdamas vysk. J. Ivanauskas ragino nešti Šiluvos žinią visiems tikėjimo broliams ir seserims.

Šv. Mišių, kurias transliavo Marijos radijas, pabaigoje buvo pagarbintas Švč. Sakramentas ir juo palaiminti pamaldų dalyviai.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt