siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 03–10 Šiluvos Marijos paveikslas Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje (programa)
Paskelbta: 2008-07-29Rugpjūčio 3 d., sekmadienis
Kauno įguloje dislokuotų Lietuvos kariuomenės karinių dalinių ir Vidaus reikalų ministerijos sukarintų struktūrų bendruomenės diena

11.00 val. – Šiluvos bazilikos Dievo Motinos paveikslo sutikimas prie Įgulos bažnyčios. Pasitinka Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionai, Kauno įguloje dislokuotų Lietuvos kariuomenės karinių dalinių ir Vidaus reikalų ministerijos sukarintų struktūrų atstovai, Lietuvos kariuomenės visuomeninių organizacijų Kauno sk. (LAKS, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjungos) atstovai, Karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio kpt. Ričardo Kukulskio, Įgulos rektorato Šeimų asociacijos bendruomenė ir katalikiškojo jaunimo bendruomenė „Židinys“.
11.30 val. – Menotyrininkės Laimos Šinkūnaitės pranešimas apie Šiluvos Dievo Motinos paveikslą.
12.00 val. – Šv. Mišios už Kauno įguloje dislokuotų Lietuvos kariuomenės karinių dalinių ir Vidaus reikalų ministerijos sukarintų struktūrų bendruomenę. Vadovauja Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis. Gieda Kauno Įgulos rektorato choras (vadovas Audrius Petrauskas).
16.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: I. Kramarev (trimitas) ir J. Bujanovaitė (vargonai).

Rugpjūčio 4 d., pirmadienis
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų karių ir tarnautojų diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Karinėse oro pajėgose tarnaujančius karius, civilius tarnautojus ir jų šeimas. Vadovauja LKO KOP vyresnysis kapelionas kpt. Virginijus Veilentas.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: J. Gelūnaitė (smuikas) ir J. Bujanovaitė (vargonai).

Rugpjūčio 5 d., antradienis
Kauno m. vyriausiojo policijos komisariato, Viešo saugumo tarnybos Kauno dalinio ir Kauno apskr. gelbėjimo valdybos pareigūnų ir tarnautojų diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Kauno m. vyriausiojo policijos komisariate, Viešo saugumo tarnybos Kauno dalinyje ir Kauno apskr. gelbėjimo valdyboje tarnaujančius pareigūnus, tarnautojus ir jų šeimas. Vadovauja kun. Artūras Kazlauskas.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: V. Gurstis (fleita) ir V. Survilaitė (vargonai).

Rugpjūčio 6 d., trečiadienis
Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centro, Kauno karo prievolės centro, Materialinių resursų departamento Kauno padalinio, Karo policijos Kauno įgulos karių ir tarnautojų diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Karo kartografijos centre, Kauno karo prievolės centre, Materialinių resursų departamento Kauno padalinyje ir Karo policijos Kauno įguloje tarnaujančius karius, civilius tarnautojus ir jų šeimas. Vadovauja LKO kapelionas kpt. Tomas Karklys.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: A. Veverskis (klarnetas), E. Turčila (klarnetas) ir J. Bujanovaitė (vargonai).

Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ir Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono karių, civilių tarnautojų ir jų šeimų, taip pat Tarptautinėse taikos palaikymo misijose tarnaujančių karių ir jų šeimų diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Juozo Vitkaus inžinerijos batalione ir Specialiųjų operacijų pajėgų Vytauto Didžiojo jėgerių batalione tarnaujančius karius, civilius tarnautojus ir jų šeimas, taip pat Tarptautinėse taikos palaikymo misijose tarnaujančius karius ir jų šeimas. Vadovauja LKO kapelionas kpt. Tomas Karklys.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: D. Klišys (birbynė) ir J. Grigas (vargonai).

Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Lietuvos kariuomenės Div. Gen. Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos, Karo medicinos tarnybos ir Lietuvos šaulių sąjungos karių, civilių tarnautojų, šaulių ir jų šeimų diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Div. Gen. Stasio Raštikio puskarininkių mokykloje, Karo medicinos tarnyboje ir Lietuvos šaulių sąjungoje tarnaujančius karius, civilius tarnautojus, šaulius ir jų šeimas. Vadovauja LKO Puskarininkių mokyklos kapelionas mjr. Petras Kavaliauskas.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: J. Gelūnaitė (smuikas), E. Turčila (klarnetas) ir J. Bujanovaitė (vargonai).

Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės , Kauno įgulos karininkų ramovės karių, karių – savanorių, civilių tarnautojų ir Lietuvos kariuomenės visuomeninių organizacijų Kauno skyriaus atsargos karių ir dalyvių diena

11.00 val. – Rožinis.
11.45 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija.
12.00 val. – Šv. Mišios už Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-oje rinktinėje , Kauno įgulos karininkų ramovėje tarnaujančius karius, karius – savanorius, civilius tarnautojus ir jų šeimas bei Lietuvos kariuomenės visuomeninių organizacijų Kauno skyriaus LAKS, LDK Birutės karininkų šeimų moterų draugijos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos 1941 m. birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjungos atsargos karius, dalyvius, tarnautojus ir jų šeimas. Vadovauja kun. Artūras Kazlauskas.
12.30 val. – Aut. D. Ramanausko filmo „Kelias į Šiluvą“ ištraukos demonstravimas.
13.00 val. – Sakralinės muzikos festivalio „Ave Marija“ koncertas. Atlikėjai: V. Maščinskaitė (sopranas) ir J. Bujanovaitė (vargonai).

Rugpjūčio 10 d., sekmadienis

9.00 val. – Rožinis
9.40 val. – Švč. Mergelės Marijos litanija
9.55 val. – Šiluvos bazilikos Dievo Motinos paveikslo išlydėjimas į Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčią.

Šv. argangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios informacija