siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 07 28–08 02 Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis iš Kauno į Šiluvą
Paskelbta: 2008-07-30


Liepos 28 d. iš Kauno Šv. Jurgio konvento į Šiluvą švęsti Porciunkulės atlaidų, brolių pranciškonų lydima, pėsčiomis iškeliavo pranciškoniškojo jaunimo grupė. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija ir mažesnieji broliai pranciškonai iš anksto buvo paskelbę žygio programą, pradėję registraciją. Dvasinis pasirengimas žygiui prasidėjo porą dienų iki jo. Šeštadienį, liepos 26-ąją, Šv. Jurgio konvente iki pirmadienio, liepos 28-osios, ryto jauniesiems keliautojams vyko rekolekcijos. Sekmadienį juos pasveikino, palaimino ir padrąsino Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, atvykęs Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje drauge sutikti keliaujančios arkivyskupijoje Šiluvos bazilikos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos.

Piligrimų grupėje – 65 jaunuoliai iš Kretingos, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, pasiryžę pėsčiomis, visą kelionės laiką su kuprinėmis ant pečių, pasikliaudami pakelės žmonių, parapijų ir kt. sutiktųjų gerumu, nešti jiems Gerąją Naujieną ir Marijos apsireiškimo Šiluvoje žinią. Visas šių jaunųjų piligrimų kelias iš Kauno driekiasi pro Kulautuvą, Paštuvą, Vilkiją, Čekiškę, Betygalą. Kartu su jaunimu nuolat keliauja keturi broliai pranciškonai, prie jų prisijungia ir kiti.

Žygio metu meldžiamasi, giedama, dalyvaujama šv. Mišiose. Keliautojai jas šventė Kulautuvos bažnyčioje; apsilankę Paštuvoje susitiko su Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir šv. Juozapo vienuolyno seserimis. Pasak drauge keliaujančio br. kun. Andriaus Nenėno OFM, ypač mielai keliauninkai sutinkami vaikų, jaunimo, kitų vietinių gyventojų, dosniai pasidalijančių vandeniu, maistu. Pranciškoniškasis jaunimas vakarais juos pakviečia į vakarones. Tokios vakaronės su evangelizacine programa įvyko Kulautuvoje, Vilkijoje. Trečiadienio popietę, pakeliui į Čekiškę, sustojus nedideliame kaimelyje Liučiūnuose, prie kultūros namų piligrimus ir juos sutikusius kaimo žmones pasveikino Mažesnių brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Astijus Kungys OFM.

Pranciškoniškojo atgailos žygio dalyviai į Šiluvą buvo numatę atkeliauti (paskutinėmis dienomis jiems teko įveikti po 30 km kelią) penktadienio, rugpjūčio 1 d., vakare ir dar suspėti litanija pasveikinti Dievo Motiną, dalyvauti šv. Mišiose. Šeštadienį Šiluvoje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt