siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 13 Ukmergės dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-08-08

Rugpjūčio 13-ąją, švenčiant Šiluvos Marijos dieną, Ukmergės dekanato tikinčiųjų piligriminiu žygiu baigėsi dvejus metus trukusios piligriminės dekanatų kelionės. Žygio metu nuo Šilo iki Bazilikos giesmėms vadovavo jaunimas bei Marijos legiono narės. Piligrimus pasitiko ir su jais kartu ėjo ir arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Prieš šv. Mišias vyko katechezė, ją vedė Ukmergės šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras Mindaugas Smetonis.

Švenčiant pagrindines šv. Mišias atnaujintoje aikštėje Eucharistijos liturgijai vadovavęs ganytojas piligrimams sakė: „Šiandien į Šiluvą atkeliavo labai daug piligrimų, daugiausia iš Ukmergės dekanato; šiai šventei jie rūpestingai rengėsi. Tarp piligrimų matome valdžios atstovus, mokyklų vadovus, moksleivius ir daug tikinčiųjų. Šis piligriminis žygis tarsi užbaigia pagrindinį pasirengimą didžiajam Šiluvos jubiliejui, nes kitas tradicinis piligrimų žygis rugpjūčio 31 d. nuo Tytuvėnų ir Dubysos jau ženklins Jubiliejaus pradžią. Tą dieną melsimės už laisvės dovaną. Gruzijos įvykių šviesoje be įrodinėjimų yra aišku, už ką mes, lietuviai, turime būti dėkingi Dievui.“ Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupai emeritai Juozas Preikšas bei Juozas Žemaitis, kelios dešimtys iš įvairių Lietuvos parapijų atvykusių kunigų. Mišiose giedojo jungtinis dekanato choras.

Po šv. Mišių Ukmergės piligrimai neskubėjo į namus. Parapijų kunigų pakviesti jie susibūrė į agapę. Grupė ukmergiškių, vadovaujama Švč. Trejybės parapijos klebono Dainiaus Lukonaičio, grįždama aplankė Maironio gimtinę Pasandravyje, stabtelėjo prie Ariogalos šaltinio, užsuko į Dotnuvą, apžiūrėjo vienuolyną ir Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią.

Ukmergės dekanato informacija