siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 10–17 Šiluvos Marijos paveikslas Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą (Pažaislio) bažnyčioje
Paskelbta: 2008-08-08

Kelio rodytoja – taip, remiantis ikonografinėmis žiniomis, drąsiai vadintina Šiluvos Dievo Motina su Kūdikiu. Piligriminės kelionės maršruto dvasinė atkarpa Pažaislio Švč M. Marijos apsilankymo pas Elzbietą bažnyčioje paženklinta rugpjūčio 10–17 dienomis.

Rugpjūčio 10 d., sekmadienį, paveikslas seserų kazimieriečių, bažnyčios lankytojų, bendradarbių ir rėmėjų iškilmingai sutiktas vienuolyno Liepų alėjos apačioje. Į maldos namus paveikslą įnešė Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai ir Šv. Kazimiero ordino nariai. Talkino ignaciško socialinio eksperimento „Magis 2008” dalyviai, Šv. Mišias aukojo kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Visą savaitę dvasinės piligrimystės įkarščio pagauti maldininkai Kelio rodytojos meldė sau, tautai ir pasauliui reikalingų malonių. Pasirinktos kasdienės, tradicinės maldos formos ir būdai. Seserys kazimierietės kvietė atėjusius įsitraukti į adoracijos, Rožinio ir liturginių valandų laiką. Vakarais 18 val. Šv. Mišias aukojo Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis.

Ypatinga dvasinės piligrimystės diena buvo rugpjūčio 15-oji, Žolinės atlaidų diena. Šią dieną dvasinės tvirtybės kunigams ir pašaukimų malonės melsti į Pažaislį susirinko daugiau kaip penki tūkstančiai piligrimų ir maldininkų ne tik iš Kauno, bet ir visos Lietuvos. 15 val. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir Kauno I dekanato kunigai. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio. Po šv. Mišių susirinkusieji klausėsi Kauno miesto valstybinio choro ir simfoninio orkestro atliekamo G. Rossini Stabat Mater.

Rugpjūčio 15– 17 d. švęstos kaip seserų kazimieriečių bendruomenės dienos, šeštadienį ypač melstasi už pašaukimus ir pašvęstąjį gyvenimą.

Sekmadienį, rugpjūčio 17 d., Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas išlydėtas į Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčią.

Marija, parodyk mums tikrąjį kelią!

Seserys kazimierietės