siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 11 Jubiliejinio jaunimo žygio rengėjų piligrimystė iš Raseinių į Šiluvą
Paskelbta: 2008-08-13

 
Jubiliejaus iškilmėms švęsti Šiluvoje ir jaunimo žygiui iš Raseinių į Šiluvą organizuoti suburta Kauno arkivyskupijos jaunimo organizacinė iniciatyvinė grupė aktyviai rengiasi ir džiaugsmingai meldžiasi laukdami susitikimo su Lietuvos jaunimu Dievo Motinos Marijos apsireiškimo vietoje.

Rugpjūčio 11d., baigę intensyvų posėdį arkivyskupijos Jaunimo centre, organizatoriai patraukė į Raseinius. Iš čia pėsčiomis jie buvo pasiryžę išbandyti numatytą piligriminio žygio rugsėjo 6 d. kelią (20 km) ir savo jėgas. Komanda, melsdamasi rožinį už Lietuvos jaunimą, atvyksiantį į Jubiliejų, ir už visą Jubiliejaus laiką, pasirengimą jam bei visus, prisidedančius prie jo organizavimo, žingsniavo į Šiluvą. Visą kelią eita su giesmėmis ir skanduotėmis,  Šventojo Rašto ištraukų skaitymu, mąstymais, rožiniu bei asmeniniais liudijimais šlovinant Dievą.

Pajudėję nuo Raseinių bažnyčios apie 17 val. ši piligrimų grupė pasiekė Šiluvą 22 val. Žygį baigė suklupimu ir malda prie atnaujintos Mergelės Marijos skulptūros bei šv. Mišiomis Apreiškimo koplyčioje. Palaiminti arkivyskupijos Jaunimo centro direktoriaus kun. Kastyčio Šulčiaus būsimojo rugsėjo žygio rengėjai džiaugsmingomis širdimis bei šypsenomis veiduose sugrįžo į Kauną.

Šiame piligriminiame žygyje dalyvavo 8 asmenys iš jaunimo centro (darbuotojai ir savanoriai), akademinės sielovados komandos, VDU Katalikų teologijos fakulteto bei poros Kauno I dekanato parapijų.

Lina Žadvydaitė, Kauno arkivyskupijos jaunimo centro referentė