siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 07 13–20 Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčioje
Paskelbta: 2008-08-24


Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnytėlės bendruomenė, perskaičiusi iškabintus plakatus apie Švč. M. Marijos Šiluvos stebuklingojo paveikslo kopijos piligriminę kelionę ir išgirdusi skelbimus, nuoširdžia malda rengėsi sutikimui.

Liepos 13 d. į Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčią išvyko papuoštas baltas autobusiukas su bandruomenės jaunimu. Bažnyčioje tuo metu vyko šv. Mišios, kurioms pasibaigus visi dalyviai išėjo kieman sutikti brangaus paveikslo. Nors teko ilgokai palaukti, beveik niekas nenorėjo skirstytis, o atvykstant paveikslui nustojo krapnojęs ir lietus. Paveikslas buvo sutiktas malda ir smilkalais, iškilmingai įneštas į bažnytėlę ir garbingai pastatytas prie didžiojo altoriaus. Paskui nuoširdžiai sugiedota „Tavo apgynimo šaukiamės“ giesmė, sukalbėta Šv. Bernardo malda. Daugelis tikinčiųjų pasiliko pasimelsti prie stebuklingojo paveikslo kopijos.

Vėliau paveikslas buvo pastatytas Švč. M. Marijos altoriuje, kad būtų pagerbiamas visą savaitę. Žmonės mielai pasirašydavo drauge su paveikslu keliaujančioje knygoje, kad jų meilės Šiluvos Dievo Motinai liudijimas išliktų ilgiems laikams.

Šv. Gertrūdos (marijonų) bažnyčios informacija