siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 24–30 Kauno arkikatedroje bazilikoje baigiasi Šiluvos Marijos paveikslo piligriminė kelionė arkivyskupijoje (programa)
Paskelbta: 2008-08-24


Rugpjūčio 24 d. , sekmadienis

11.30 Paveikslo pasitikimas prie Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios
12.00 Šv. Mišias aukoja Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ
13.00 Choras „Cantate“ (vadovė Vita Vaitkevičienė) atlieka giesmes, skirtas Švč. M. Marijos garbei
14.00 Giedamas Švč. M. Marijos litanija
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Rožinio malda
17.30 Jaunimo grupė „Agapė“ (vadovas Ramūnas Bernotas) atlieka giesmes, skirtas Švč. M. Marijai
18.00Šv. Mišios
19.00 Jaunimo grupės „Agapė“ atviras vakaras (V. Sladkevičiaus g. 5, I a.)

Rugpjūčio 25 d. , pirmadienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00 Tyli malda
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios

Rugpjūčio 26 d., antradienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00Tyli malda
15.00Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios.Veiklių žmonių bendruomenės narių šlovinimas ir liudijimai
19.00 Gyvojo rožinio maldos grupės atviras vakaras (V. Sladkevičiaus 5, I a.)

Rugpjūčio 27 d. , trečiadienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00 Tyli malda
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios
19.00 Maldos grupės „Jėzaus sandora“ atviras vakaras (V. Sladkevičiaus 5, I a. )

Rugpjūčio 28 d. , ketvirtadienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00 Tyli malda
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios

Rugpjūčio 29 d. , penktadienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00 Tyli malda
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Tyli malda
17.00 Atgailos sakramento šventimas, Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios
Vidinio išgydymo pamaldos

Rugpjūčio 30 d., šeštadienis

7.00 Šv. Mišios
8.00 Šv. Mišios
9.00 Giedama Švč. M. Marijos litanija
10.00 Tyli malda
12.00 Viešpaties angelo malda
13.00 Tyli malda
15.00 Dieviškojo gailestingumo vainikėlis
16.00 Taize pamaldos: Šventosios Dvasios litanija, giesmės Šventajai Dvasiai
17.00 Rožinio malda
18.00 Šv. Mišios. Aukoja arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Sutvirtinimo sakramento teikimas.
Švč. M. Marijos paveikslo kopijos išlydėjimas į Šiluvą

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos informacija