siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 16 Kretingos jaunimo stovykloje (Vasaga, Kanada) priimtas Šiluvos Marijos paveikslas
Paskelbta: 2008-08-27

 XXVI-oje Kretingos jaunimo stovykloje t. pranciškonų stovyklavietėje Vasagoje (120 km į šiaurę nuo Toronto) šiemet per visą liepos mėnesį dalyvavo 210 stovyklautojų ir 90 vadovų. Šiemet stovyklaujantis jaunimas paminėjo 400 m. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejų ir garbingai priėmė Švč. M. Marijos Šiluvos paveikslą, kuris jau spėjo aplankyti beveik visas lietuvių parapijas, misijas ir bendruomenes Kanadoje. Švč. M. Marijos paveikslas ir jos istorija buvo pagarbiai pristatyti per stovyklų atidarymo Mišias. O per vidurinio sekmadienio Mišias, kuriose dalyvavo stovyklautojų tėveliai, seneliai ir kiti svečiai, apeigos pradėtos iškilminga procesija apie stovyklavietę iki koplyčios, nešant Šiluvos Marijos paveikslą, vėliavas ir smilkalus.

Kad būtų lengviau stovyklautojams susipažinti su Šiluvos istorija, per susikaupimo vakarą vadovai suvaidino apsireiškimą Šiluvoje. O vyresni stovyklautojai per savo tradicinį susikaupimo vakarą žiūrėjo dokumentinį filmą „Kelias į Šiluvą“. Baigiant vakarus prie lauželių Dievo gamtoje jaunimas turėjo progos padiskutuoti tikėjimo klausimais.


Šventojo Rašto mąstymą vedė naujai diakonu įšventintas br. Antanas Blužas OFM., prie diskusijų prisidėjo vyresni vadovai ir naujai diakonu įšventintas br. Alvydas Virbalis OFM. Vakaras baigėsi prie Šiluvos Marijos paveikslo stovyklos koplyčioje. Vadovė Rasa Poškočimienė pasidalijo mintimis apie dėkingumą Viešpačiui.

Pagal prel. Edmundo Putrimo pranešimą „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17