siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 27 Toronto arkivyskupija kviečia švęsti Šiluvos Jubiliejų
Paskelbta: 2008-08-27

Vos tik atvėrus Toronto arkivyskupijos tinklapį www.archtoronto.org     pasirodo įdėtas Šiluvos Dievo Motinos atvaizdas su 400 metų jubiliejiniu užrašu. Tarp kitų pagrindinių 2008 metų Bažnyčios gyvenimo įvykių pristatomas mažiau žinomas, bet ne mažiau svarbus Marijos apsireiškimas Šiluvoje ir šiemet švenčiamas 400 metų Jubiliejus. Rašoma, kad Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje, įvykęs anksčiau nei Lurde, Prancūzijoje ar Fatimoje, Portugalijoje, liko pasaulyje mažiau žinomas dėl Katalikų Bažnyčios Lietuvoje priespaudos.

Trumpai nurodžius Šiluvos istoriją ir jubiliejaus šventimo Šiluvoje programą, Toronto arkivyskupijos tinklapyje pristatomas Šiluvos jubiliejaus šventimas Kanadoje. Minimas arkivysk. S. Tamkevičiaus, vysk. J. Ivanausko ir vysk. P. Baltakio apsilankymas ir perduodamas kvietimas dalyvauti Šiluvos iškilmėse Kanadoje. Daugiau informacijos nurodoma teirautis Lietuvos Kankinių parapijoje Mississaugoje tel. 905-277-4320 arba tinklapyje www.siluva.lt


Parengta pagal „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17