siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Pasirengimo Šiluvos jubiliejui ir jo šventimo išeivijoje KRONIKA (2007 m.lapkritis – 2008 m. rugpjūtis)
Paskelbta: 2008-09-05

2008 09 08–14
Čikagoje bus švenčiamas Šiluvos jubiliejus ir atlaidai

2008 m. rugpjūtis
Šiluvos Jubiliejų paminėjo Cicero lietuviai
Kretingos jaunimo stovykloje (Vasaga, Kanada) priimtas Šiluvos Marijos paveikslas
Apsireiškimo sukaktis bus švenčiama Floridoje
Jubiliejaus šventės Šv. Andriejaus (New Britain, CT), Šv. Rožinio Karalienės parapijose (Kansas City, KS)
Toronto arkivyskupija kviečia švęsti Šiluvos Jubiliejų

2008 06 29
Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus minėjimas Vašingtone

2008 m. balandis
Šiluvos Jubiliejus paminėtas Delhi miestelyje (Ontarijas, Kanada)
Šiluvos Marijos paveikslas Hamiltono ir St. Catharines (Kanada) šventovėse
Vyskupo J. Ivanausko viešnagė Marijos apsireiškimo jubiliejinių metų iškilmėse Kanadoje

2008 m. kovas
JAV lietuvių mokyklose – rašinių konkursas Jubiliejaus tema
Šiluvoje lankėsi II Europos lietuvių kunigų suvažiavimo delegatai
Šiluvos Jubiliejui atminti – vokas ir JAV pašto ženklas

2008 m. vasaris
Jubiliejų minės ir tautiečiai Konektikuto valstijoje
Iš pasirengimo Jubiliejui kronikos Čikagoje, Los Andžele
Šiluvos paveikslas keliauja Dievo Motinos Nuolatinės pagalbos parapijoje Klyvlende
Išėjo septintas „Šiluvos žinia išeivijoje“ numeris

2008 m. sausis
Marijos apsireiškimo Jubiliejų minės JAV LB lituanistinės mokyklos
2008-ieji Kanadoje paskelbti Šiluvos Marijos metais
Kiti pasirengimo Jubiliejui įvykiai išeivijoje
Prasidėjo registracija ir pasirengimas pasaulio lietuvių dienai Jubiliejaus iškilmėse Šiluvoje

2007 m. lapkritis
Išleistas pirmasis „Šiluvos žinios išeivijoje“ numeris
Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradėjo piligriminę kelionę išeivijoje
Šiluvos komiteto darbai Šv. Kazimiero parapijoje Los Andžele