siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 23 Rekolekcijos Šiluvoje arkivyskupijos institucijų darbuotojams
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 22–23 d. Kauno arkivyskupijos institucijų darbuotojai dalyvavo gavėnios rekolekcijose, kurios vyko Šiluvoje. Rekolekcijas vedė Vilkaviškio vyskupijos sielovados moderatorius kun. lic. Vaidotas Labašauskas.

Kovo 22 d. po pietų atvykę į Šiluvą ir įsikūrę Jono Pauliaus II namuose rekolekcijų dalyviai susirinko bendrai rožinio maldai Švč. M. Marijos koplyčioje. Vėliau visi dalyvavo kun. V. Labašausko vestuose užsiėmimuose.

Kun. V. Labašauskas kalbėjo apie dvasinio gyvenimo atnaujinimą rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei. Dvasinis gyvenimas, pasak prelegento, yra „atsisakymas tų stabų, kurie žmogaus gyvenime užima Dievo vietą”, tačiau tam reikia nuolatinių pastangų. Aptardamas piktosios dvasios veikimą, jos „strategijas“, kurias kartais netgi sunku atskirti nuo žmogaus silpnybių, kun. V. Labašauskas pabrėžė, jog piktoji dvasia skaldo, neša sumaištį. Pasipriešinti jai – tai eiti į pasaulį ir jį evangelizuoti, nes krikščionys turi ką pasakyti pasauliui, turi nešti išganymo žinią kitiems.

Abi rekolekcijų dienas pagal iš anksto parengtą programą kartu su Šiluvoje studijuojančiais Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniais institucijų darbuotojai dalyvavo šv. Mišiose, Švč. Sakramento adoracijoje. Nemažai laiko skirta kitoms bendroms maldoms, pasidalijimui, bičiuliškam pabendravimui.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt