siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 17 AFGANISTANE Lietuvos kariai šventė Šiluvos Jubiliejų
Paskelbta: 2008-09-17LIETUVOS VADOVAUJAMOS AFGANISTANO GORO PROVINCIJOS ATKŪRIMO GRUPĖS ČAGČARANE ATSTOVĖS SPAUDAI pranešimas

2008 09 17


Šių metų rugsėjo 9 d. Afganistano Goro provincijos septintosios atkūrimo grupės (PAG-7) kariai susirinko į stovykloje įsikūrusią koplyčią paminėti vienos gražiausių rudens švenčių – Švenčiausios Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų jubiliejų. Tą patį vakarą Ramovėje buvo rodomas Daliaus Ramanausko sukurtas dokumentinis filmas „Kelias į Šiluvą“.

Jau rugpjūčio mėnesio pabaigoje Afganistane tarnaujantis karo kapelionas kapitonas kun. Jonas Tamošiūnas kvietė PAG-7 karius ir civilius darbuotojus ruoštis didelei šventei, kuri suvienys tūstančius Lietuvos žmonių. Jis tikėjo ir skatino tikėti kitus, kad šios dienos minėjimas į Afganistano Goro provinciją perkels dalelę šilų apsuptos Šiluvos ir leis bent širdimis prisiglausti prie iš įvairiausių Lietuvos bei kitų pasaulio kampelių atvykusių piligrimų maldos.

Pirmasis žingsnis į jubiliejaus minėjimą buvo žengtas rugsėjo 5 d., penktadienį. Vakare PAG-7 kariai ir civiliai susirinko prie kapeliono rankomis pastatyto altoriaus švęsti Sutaikinimo sakramento. Nors ir būdami toli nuo namų, nuo šeimos narių ir artimųjų, misiją vykdantys lietuviai save sutaikė su Dievu ir artimu. Tą dieną dviems Lietuvos kariams tai buvo pirmasis susitaikymo šventimas.

Kai Šiluvos šventovėje Lietuvoje rugsėjo 9 dieną susirinkę kariai, šauliai, partizanai šventė tradicinius Šilinių atlaidus, kurių metu meldėsi už taiką Lietuvai ir pasauliui, PAG koplyčioje vidudienį vietos laiku, buvo švenčiama Eucharistija. Giesmėmis ir maldomis, skirtomis Švenčiausiai Mergelei Marijai, tądien susirinkusieji apkabino ir artimuosius, iš misijos grįžtančių karių laukiančius namuose.

Kartu su Lietuvos kariais Apsireiškimo jubiliejų minėjo kariai iš Kroatijos, Kanados, Slovakijos. Dėka šios šventės Šiluvos žinia pasklido po pasaulį. Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400-ųjų metų proga išleistame ženkle parašyti žodžiai: „Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus“ nuskambėjo ir Afganistano Goro provincijoje tarnaujančių karių lūpose.

„Tikiu, kad daugeliui PAG-7 tikinčiųjų susitikimas su Marijos apsireiškimo jubiliejaus šventimu buvo kiek netikėtas. Aš pats, vykdydamas tarnybą Afganistane, Šiluvą atradau kitokią, daug jaukesnę ir daug šiltesnę. Širdis džiaugiasi, kad Lietuvoje yra vieta, kuri net būnant toli nuo namų skirtingų šalių karius kaip vieną šeimą sutelkia maldai,“ – sakė PAG-7 kapelionas kpt. kun. Jonas Tamošiūnas.

Tai ne pirma krikščioniška šventė, kurią minėjo PAG-7 kariai. Prieš kelias savaites stovyklos koplyčioje buvo švenčiama Žolinė. Misiją atliekantys kariai Eucharistiją čia švenčia kiekvieną sekmadienį. Anot kapeliono, malda skiriama ne tik ypatingomis progomis. Kiekvienas tikintysis turi galimybę su kolegomis pasimelsti už sau svarbų gyvenimo tarpsnį: sutuoktuvių metines, vaiko gimimą, artimojo sugrįžimą į Tėvo namus.

Lietuvos vadovaujama PAG misiją pradėjo veikti 2005 m. birželio mėnesį. Pagrindinė PAG užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti. PAG – tai NATO Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms (angl. NATO International Security Assistance Force, ISAF) priklausanti Lietuvos vadovaujama bendra civilinė ir karinė misija.

PAG – 7 kapelionas kapitonas kun. Jonas Tamošiūnas
PAG – 7 visuomenės informavimo karininkė
vyr. ltn. Rūta Gaižutytė
ruta.gaizutyte@gmail.com