siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 07 20–26 Šiluvos Marijos paveikslas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje
Paskelbta: 2008-09-19

Sekmadienį, liepos 20 d., prieš sumos šv. Mišias, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje iškilmingai sutiktas keliaujantis Šiluvos bazilikos paveikslas. Šv. Mišias aukojo ir 45 žmonėms Sutvirtinimo sakramentą teikė vyskupas Jonas Ivanauskas, kiek anksčiau ir pats dirbęs šioje bažnyčioje. Koncelebravo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius. Homilijoje vyskupas kvietė dalyvauti ne tik artėjančiame Šiluvos Jubiliejuje, bet ir visą savaitę rinktis prie Dievo Motinos paveikslo, bendra malda užtarti visą Bažnyčią. Ganytojas taip pat kvietė sutvirtinamuosius gyvenimo pavyzdžiu liudyti pasauliui prisikėlusį Kristų ir aktyviai įsitraukti į Bažnyčios veiklą.

Liepos 20–26 dieną rektorate vyko renginių ciklas, tikintieji turėjo galimybę užeiti į bažnyčią ir adoruoti Švč. Sakramentą, melstis prie Švč. M. Marijos paveikslo Rožinio malda, klausytis eilių ir giesmių, patiems giedoti. Į renginių ciklą įsitraukė ne tik rektorato jaunimo grupelės Ugnies vaikai, jaunieji skaitovai, „Alfa“ kurso komanda, bet ir gerbiami senjorai bei etnografinis ansamblis „Sūduva“. Nors buvo atostogų metas, prie Motinos kojų dvasinio atokvėpio rinkosi bažnyčios lankytojai. Žmonės meldėsi už ligonius, kuriems buvo teikiamas ir Ligonių patepimo sakramentas, prašė Lietuvai naujų pašaukimų į kunigystę, šventumo, uolumo ir tvirtumo besidarbuojantiems Kristaus vynuogyne; meldėsi už šeimas, prašydami joms Viešpaties palaimos ir ištvermės liudijant šiandienos pasauliui šeimos pašaukimo svarbą ir kilnumą.

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) rektorato pranešimas