siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 05–07 Šeštasis piligriminis žygis iš KRYŽIŲ KALNO Į Šiluvą
Paskelbta: 2008-09-22


Praėjo 15 metų, kai Kryžių kalne lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Anot popiežių lydėjusio kardinolo Audriaus Juozo Bačkio, popiežius Kryžių kalne lankėsi „kaip maldininkas, piligrimas pagerbdamas šią šventą vietą“. Tūkstančiai tebeprisimena, kaip po šv. Mišių giliai susijaudinęs Šventasis Tėvas spontaniškai prabilo: ‚Dėkoju jums, lietuviams, už šitą Kryžių kalną, už tą didelį liudijimą, duotą Dievui ir žmonėms, liudijimą, duotą per nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus paslaptį, liudijimą, duotą savai istorijai ir visoms Europos tautoms“. Iš Kryžių kalno popiežius vyko į Šiluvą, kur kvietė sekti Marija – „visą savo gyvenimą kreipusia tik į Kristų“.

2003 m., norėdamas deramai pagerbti popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje, Šiaulių vyskupas, kariuomenės ordinaras Eugenijus Bartulis organizavo pirmąjį piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą. Pusketvirto šimto žmonių atsiliepė į kvietimą taip įprasminti popiežiaus vizitą ir pėsčiomis per tris dienas nuėjo apie 70 km. kelią. Nuo tada piligriminis žygis, organizuojamas kiekvienais metais, pritraukia vis daugiau piligrimų, tapo ypatingai populiarus jaunimo tarpe, bei tarptautinis. Šių metų rugsėjo 5–7 dienomis Kryžių kalną su Šiluva sujungė per 1200 piligrimų, susirinkusių iš visos Lietuvos. Kartu keliavo grupė iš Lenkijos, Punsko licėjaus, pirmą kartą šiame piligriminiame žygyje dalyvaujanti grupė iš Vokietijos, Lietuvos bei Lenkijos kariai, kunigas iš kaimyninės Latvijos.

Žygis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias Kryžių kalne aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupijos kunigai. Prisimintas Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II apsilankymas Kryžių kalne, čia sakytas pamokslas. Pastatytas ir pašventintas kryžius, skirtas `15-tosioms popiežiaus apsilankymo Kryžių kalne metinėms. „Šventasis Tėvas skatino žvelgti į kryžių ir susivienyti maldoje“, - sakė vyskupas. Šv. Mišių auka išties suvienijo visus piligrimus, bei juos išlydinčiuosius. Linkėdami ramybės, pasiliekantieji linkėjo drąsos ir ištvermės kelyje. Džiaugsmo bei padrąsinimo žodžius išsakė ir Seimo narė Rima Baškienė, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė.

Pamoksle, sakytame Kryžių kalne, Šiaulių ganytojas priminė tiek fizinį (Šiluva), tiek dvasinį kelionės tikslą. Jo Ekscelencija kreipėsi į jaunimą tardamas, jog Marija ir dabar pravirktų, žvelgdama į širdį, kurioje „ariama ir sėjama“. „Džiaugiuosi jumis, jaunime, - sakė vyskupas, - kad susirinkote čia ir pradedate tobulėjimą nuo savęs... mes pasikeisime, jei leisime Dievui artintis prie mūsų, tiksliau, kai mes artinsimės prie Dievo“, - teigė ganytojas.

Artintis prie Viešpaties padėjo paruošti skaitiniai, skirti apmąstyti švč. Mergelės Marijos apsireiškimo slėpinį. Pirmąją dieną skaityta apie Lurdo Dievo Motiną, kuri pasakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Antroji diena skirta apmąstyti apsireiškimą Fatimoje, kur Marija ragina melstis rožinį. Trečiąją dieną žvilgsnis nukrypo į Šiluvos Dievo Motiną.

Prisiminti Dievo Motiną žygyje, jai aukoti nuovargį „ragino“ į Šiluvą nešama balta švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu statula. Tytuvėnuose džiaugsmingai sutikti iš Lurdo nuo gegužės mėn. į Šiluvą kryžių nešantys piligrimai. Nuo Tytuvėnų iki Šiluvos eita drauge. Prie Kauno arkivyskupijos ribos piligrimus sutiko Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Žygio metu skambėjo giesmės, kalbėtas rožinis, švč. Mergelės Marijos litanija, įvairios skanduotės, padėjusios įveikti sunkiausius kilometrus. Šiluvoje piligrimai dalyvavo Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo atidarymo iškilmėse.


Parengta pagal Inesės Ratnikaitės pranešimą http://siauliai.lcn.lt/skelbimai/;241