siluva.lt








400 m. Jubiliejus



 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 10 13 Marijos diena: malda už geresnę Lietuvos ateitį
Paskelbta: 2008-10-13

Spalio 13-ąją, kaip ir kiekvieną mėnesį, Šiluvoje tradiciškai švęsta Marijos diena. Pagrindinių šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasveikino celebruojančius ganytojus – Kaišiadorių vyskupą Juozą Matulaitį, Vilkaviškio vyskupą emeritą Juozą Žemaitį MIC, Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą, iš įvairių Lietuvos vyskupijų atvažiavusius brolius kunigus, taip pat visus gausiai atvykusius piligrimus. Arkivyskupas pakvietė šv. Mišiose šalia savo asmeninių intencijų, meldžiantis vieniems už kitus, pasimelsti ir bendra intencija Šiluvos Dievo Motinos globai pavedant bendrą rūpestį, kad naujasis Lietuvos Seimas ir Vyriausybė pajėgtų ekonominių sunkumų akivaizdoje vesti Lietuvą į priekį.

Savo homilijoje arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė išskirtinę vietą, kuri tenka Marijai tikinčiųjų gyvenime: ji gerbiama, ja pasitikima. Pačioje svarbiausioje jai skirtoje maldoje „Sveika, Marija“, ganytojo žodžiais, skamba Bažnyčios tikėjimas, kad Marija yra tikra Dievo Sūnaus Motina, galinti geriausiai atjausti vargstantį žmogų ir turinti ypatingą vaidmenį visos žmonijos istorijoje. Homilijoje priminta Marijos pagalba krikščionims įveikiant turkus XVI a., jos apsireiškimas Meksikoje 1531 m., kai, jam įvykus, naujai atrastame žemyne milijonai vietos gyventojų pasikrikštijo, o ne puoselėjo keršto pavergėjams planus, buvo pastatyta bažnyčia.

„Pergalę laimėjo Marija“, – sakė ganytojas, primindamas ir pirmuosius atkurtos Lietuvos nepriklausomybės žingsnius lydėjusias karštas Rožinio maldas, neabejotiną Dievo Motinos pagalbą sustabdant omonininkų tankus Vilniuje. Pasak ganytojo, dabarties sumaištyje Lietuvos vyskupai taip pat pakvietė žmones melsti Rožinį. Homilijos pabaigoje arkivyskupas paragino kiekvieną paklausti savęs, ar Marija yra užkariavusi jo širdį: atsakyti „taip“ reikštų vykdyti visa, ko Dievas iš kiekvieno žmogaus nori.

 Šv. Mišių pabaigoje pamaldų dalyviams buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas. Pamaldos tradiciškai baigtos giesme „Marija, Marija“.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel.  (37) 40 90 25  , el. paštas info@kn.lcn.lt