siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 04 14–15 Eucharistijos šventė Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje
Paskelbta: 2007-07-18

Praeitą savaitgalį, balandžio 14–15 dieną, Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje Kaune vyko Eucharistijos šventė – vienas iš svarbių pasiruošimo Šiluvos jubiliejui etapų. Šioje bažnyčioje, prie kurios darbuojasi seserų benediktinių bendruomenė, Švč. Sakramento adoracija vyksta kasdien ( nuo 9 val. iki 18 val. adoruojama tyloje), tad Eucharistiją garbinti čia besilankantiems tikintiesiems yra įprasta. Eucharistinių dienų proga seserys kartu su bažnyčios rektoriumi mons. Vytautu Sidaru stengėsi padėti žmonėms geriau suprasti, sąmoningiau praktikuoti ir asmeniškai patirti Eucharistijos šventimo bei Švč. Sakramento garbinimo svarbą.

Šeštadienis, balandžio 14 d., buvo skirtas vaikams ir jaunimui. Besiruošiantieji priimti Sutvirtinimo sakramentą kartu su bažnyčios ministrantais, kurių dauguma - vaikai iš „Vaiko tėviškės“ namų, 10 val. rinkosi ir kartu šventė Eucharistiją, aktyviai dalyvaudami liturgijoje. Po šv. Mišių ir dienos įvado berniukai lankėsi Kauno kunigų seminarijoje, o mergaitės susitiko su seserimis benediktinėmis jų vienuolyne. 12 val. visi susirinko į Viešpaties angelo maldą bažnyčioje, o vėliau kartu adoravo Švč. Sakramentą. Užbaigę maldą šventės dalyviai aktyviai varžėsi nuotaikingose margučių ridenimo varžybose lauke, o 13 val. jaunimas turėjo galimybę kartu su seserimis dalyvauti Valandų liturgijoje (Dieninėje). Šeštadienio šventė baigėsi draugiška agape, jos metu toliau tęsėsi diskusijos jaunimui rūpimais klausimais.

Sekmadienis, balandžio 15 d., buvo skirtas šeimoms. Džiugu, jog į šventę aktyviai įsitraukė šeimos tų vaikų, kurie šioje bažnyčioje ruošiasi Pirmajai Komunijai. Ryto Eucharistijai vadovavo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo dekanas mons. Vytautas Grigaravičius bei mons. Adolfas Grušas. Po šv. Mišių susirinkusiems tikintiesiems buvo rodomas filmas „Eucharistijos stebuklai“, puikiai parengęs bendrai adoracijai, kurią vedė besiruošiančiųjų Pirmajai Komunijai vaikų tėvai. Prieš vakaro šv. Mišias, šeimos, su kuriomis seserys dirba katechetinį darbą, pačios vedė adoraciją bei vadovavo Rožinio maldai.

ses. Agnietė OSB