siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 11 29 Šv. Mišios iš Šiluvos bazilikos – tarptautiniu „Marijos radijo“ tiltu
Paskelbta: 2008-11-29


Lapkričio 29 d., šeštadienį, 18.30 val. iš Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos per Marijos radiją buvo tiesiogiai transliuojamos šv. Mišios į 50 pasaulio šalių, kuriose veikia pasaulinė MR stočių šeima (aprėpianti apie 500 milijonų gyventojų, o MR transliacijų klausosi apie 5 proc. žmonių).

Šias šv. Mišias, pradedant naujuosius Bažnyčios liturginius metus, Šiluvos bazilikoje celebravo ir homiliją pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Arkiv. S. Tamkevičiaus homilijoje nuskambėjo prasidedančio advento žinia: „Dievo Žodis pirmąjį advento sekmadienį primena svarbią žinią apie amžių pabaigą ir Žmogaus Sūnaus atėjimą. Šio atėjimo mes turime budėdami laukti.“ Pasak ganytojo, šiuo budėjimo ir laukimo metu svarbu neįsitraukti į daiktų ir prekybos muges, bet gilintis į apreikštą Dievo žodį, jį skaityti, apmąstyti ir juo remtis, pasinaudoti Kristaus kryžiaus vaisiais, visų pirma – Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentais.

Primindamas, kad Švč. M. Marija veikė ne tik Jėzaus gyvenimo atkarpoje, bet ir visoje Bažnyčios istorijoje, arkiv. S. Tamkevičius pasibaigusį Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų aptarė kaip ypatingą įvykį, paskatinusį apmąstyti Švč. M. Marijos vaidmenį ne tik pavienio tikinčio žmogaus gyvenime, bet ir visoje tautos istorijoje. Ganytojas pabrėžė tautos dėkingumą Dievo Motinai už nuolatinę jos globą istorijos sunkmečiais, kuris išreiškiamas puoselėjamomis Šiluvos šventovėmis, aplankytomis ir malda pagerbtomis ir popiežiaus Jono Pauliaus II. Kaip neatskiriamą lietuvio kataliko gyvenimo dalį ganytojas pristatė Rožinį, kurio koplytstulpiai pastatyti Šiluvoje. „Jei pasisekė be dvasinių nuostolių pereiti ilgą Gulago kelią, jei leido nepadaryti kompromisų, išduodant įsitikinimus už laisvės pažadą, už viską esu dėkingas Dievo Motinai Marijai, kurios Rožinis buvo anų dienų neperskiriamas mano palydovas. Tą patį galėtų paliudyti daugelis gerokai ilgiau ir sunkiau už tikėjimą, Bažnyčią ir Tėvynę kentėjusių lietuvių,“ – sakė arkivyskupas savo homilijoje.

Pamokslas per Marijos radiją buvo verčiamas į vietines pasaulio šalių kalbas. Tad jo savo gimtąja kalba Marijos radijo tinklu galėjo klausytis ir žinią apie Lietuvos Bažnyčią bei Šiluvos Marijos apsireiškimą išgirsti įvairiuose pasaulio kampeliuose išsibarstę tos pačios Dievo vaikų šeimos nariai.

Liturgijos metu giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos „Pastoralės“ ir „Giesmės“ jungtinis choras, diriguojamas Nijolės Jautakienės („Giesmės“ meno vadovė Salvinija Jautakaitė Hargreaves, „Pastoralės“ meno vadovė ir dirigentė Nijolė Jautakienė).


Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. .p. info@kn.lcn.lt