siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 11 26 Arkivyskupijos piligrimai dalyvavo AUDIENCIJOJE SU ŠVENTUOJU TĖVU
Paskelbta: 2008-12-01


Lapkričio 26 d. į Romą Šiluvos Jubiliejaus baigiamosioms iškilmėms atvykę Kauno arkivyskupijos piligrimai (plačiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=319) dalyvavo trečiadienio audiencijoje su Šventuoju Tėvu Benediktu XVI. Bendrojoje audiencijoje dalyvavusius lietuvių piligrimus popiežius pasveikino lietuviškai.

Dalės Šmerauskaitės nuotrauka

Nemaža, apie 150, lietuvių piligrimų grupė nuo ankstyvo ryto rikiavosi Šv. Petro bazilikos prieigose drauge su tūkstantine įvairių pasaulio kraštų džiaugsminga ir spalvinga maldininkų minia ir su jauduliu širdyse rengėsi iš taip arti pamatyti Šventąjį Tėvą, iš jo lūpų išgirsti katechezę, drauge su juo pasimelsti ir būti jo palaiminta. Lietuvių grupei didžiulėje pilnutėlėje popiežiaus Pauliaus VI audiencijų salėje teko vietos gana arti pakylos; ji išsiskyrė salėje išskleisdama didžiulę Lietuvos vėliavą.

Tądien bendrojoje audiencijoje dalyvavo ir tomis dienomis drauge su delegacija Romoje viešėjęs Kilikijos armėnų katolikosas Aramas I. Savo kalboje Šventasis Tėvas tęsė katechezę apie apaštalo šv. Pauliaus mokymą, konkrečiai – apie nuteisinimą tikėjimu. „Tikintieji žino, – kalbėjo popiežius, – kad jų tarpusavio meilėje, Šventosios Dvasios dėka, yra įsikūnijusi Kristaus meilė. Nuteisinti tikėjimo į Kristų dovana, tikintieji yra pašaukti gyventi liudydami artimo meilę, nes meilė yra pagrindinis matas, pagal kurį būsime teisiami.“

Kristinos Šmulkštytės nuotrauka

Keliomis kalbomis paskelbęs savo mokymą, Šventasis Tėvas vėliau pasveikino įvairių vietinių Bažnyčių atstovus. Lietuvių piligrimus popiežius pasveikino lietuviškai pasakydamas: „Nuoširdžiai sveikinu lietuviškai kalbančius piligrimus. Brangieji, dėkoju už Jūsų dalyvavimą ir, pavesdamas Jus ir Jūsų šeimas motiniškai Mergelės Marijos globai, visiems suteikiu savo palaiminimą. Garbė Jėzui Kristui ir Marijai!“ Į popiežiaus pasveikinimą lietuviai atsakė jam dėkodami plojimais ir darniai sudainuodami: „Viens du trys, graži Lietuva“, jiems draugiškai paplojo kiti audiencijoje dalyvavę piligrimai. Šventasis Tėvas suteikė drauge su juo pasimeldusiems piligrimams apaštališkąjį palaiminimą. Po audiencijos joje dalyvavę vyskupai asmeniškai pasveikino popiežių.

Kaip vėliau Italijos saulės nutviekstoje Šv. Petro aikštėje lietuviams piligrimams pasakojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, šio pasveikinimo metu Šventasis Tėvas prisiminė, jog jo pasiuntinys Šiluvos Jubiliejuje kardinolas Joachimas Meisneris perdavė jam lietuvių dovaną ir daug papasakojo apie savo vizitą Lietuvoje. Benediktas XVI paprašė pasveikinti jo vardu visus Šiluvos piligrimus, taip pat Kauno arkivyskupijos kunigus bei tikinčiuosius.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, el .p. info@kn.lcn.lt