siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 12 13 Marijos diena: „Viešpaties Gimimo šventes pasitikime gražiomis širdimis“
Paskelbta: 2008-12-15


Gruodžio 13 d., besirengiant trečiajam advento sekmadieniui, Šiluvoje paminėta Marijos diena. Vidudienį, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-ąją, Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, taip pat Kauno I dekanato kunigai, gausiai atvykę patarnauti piligrimams. O jų būta taip pat labai daug ir vos tilpta Bazilikoje.

Sveikindamas visus, tądien atvykusius dalyvauti Marijos dienos pamaldose, arkiv. S. Tamkevičius paragino Viešpaties Gimimo šventes pasitikti gražiomis širdimis ir pakvietė drauge melstis, kad ne tik Bažnyčios ištikimieji, bet ir visi tautiečiai kaip dera tikriems katalikams joms pasirengtų. Per šv. Mišias giedojo Šiluvos parapijos choras.

Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius skyrė ją Dievo malonės temai, tos pačios malonės, kurios pasaulio Gelbėtojo Motina Marija buvo pilna – „tiek, kiek jos gali prisipildyti žmogiškoji prigimtis“. Pasak ganytojo, Dievo malonė skirta kiekvienam žmogui. „Mes nesame nei apleisti, nei vieniši. Su mumis, mumyse gyvena pats Dievas“, – sakyta homilijoje drauge perspėjant, kad Viešpaties malonė gyvena mumyse tiek, kiek esame pajėgūs ją priimti. Ganytojas iškėlė Bažnyčios vaidmenį, išpažinties, Eucharistijos svarbą atsiveriant Dievo malonei. „Čia, Šiluvoje, be kitų prašymų, paprašykime: Šiluvos Marija, Dievo Sūnaus Motina, padėk kiekvienam iš mūsų išsaugoti Dievo malonę savo širdyje ir kasdien už ją dėkoti“, – užbaigdamas sakė arkivyskupas.

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius pasveikino t. Gintarą Vitkų SJ, minintį 50 metų amžiaus jubiliejų, o visiems pamaldų dalyviams palinkėjo likusias 10 dienų iki šv. Kalėdų pasistengti praleisti krikščioniškai giedriais veidais.

Šias pamaldas iš Šiluvos, kaip ir kiekvieną mėnesio 13-ąją, savo klausytojams tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el. p. info@kn.lcn.lt