siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 01 13 Marijos diena: malda paminėta LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Paskelbta: 2009-01-13

Sausio 13-ąją, minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, daug žmonių, kaip, beje, ir kiekvieno mėnesio 13 dieną, atvyko į Šiluvą ir dalyvavo Eucharistijos liturgijoje, kuri vidudienį buvo švenčiama Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

Liturgijos pradžioje jai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius atkreipė visų dėmesį, jog susirinkta neeilinį kartą, kai minima prieš 18 metų pasiekta žmogaus dvasios, atlaikiusios okupantų prievartą, pergalė. Ganytojas pakvietė dėkoti Viešpačiui už laisvės dovaną ir visą jos sąlygomis pragyventą laiką, taip pat maldoje prisiminti už laisvę atidavusius savo gyvybę.

Šv. Mišias koncelebravo šeši Lietuvos vyskupai: Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, taip pat kiti dvasininkai. Giedojo Šiluvos parapijos jaunimas.

Arkiv. S. Tamkevičius pasakė homiliją, kurioje iškėlė pasitikėjimo Viešpačiu svarbą, ypač akivaizdžiai matomą, kai atskiri žmonės ar tautos išgyvena sunkmečius. Ganytojas priminė, su kokia galinga ir vieninga Rožinio malda buvo pasitinkami sovietų tankai Sausio 13-ąją Vilniuje, kaip viltingai maldoje Viešpačiui ir Švč. M. Marijai buvo patikima ateitis. „Tada, – sakė ganytojas, – nugalėjo ne fizinė brutali jėga, bet maldos suvienyta žmonių dvasia.“ Homilijoje kviesta ir dabarties sunkumų akivaizdoje ieškoti dvasinės atramos maldoje, pasitikėjime Dievu. Kita vertus, tai nereiškia neveiklumo ar pilietinio abejingumo;  sunkumuose, pasak homilijos žodžių,  svarbiausia lieka teisingumas ir solidarumas su silpnaisiais. „Dėkodami Dievui už laisvę, pasiryžkime visuomet būti tiesos, teisingumo ir žmoniškumo pusėje. Šiluvos Dievo Motinos globai patikėkime savo ir Lietuvos ateitį“, – užbaigdamas homiliją ragino arkivyskupas (visą tekstą skaityti http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,1020).

Prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė  piligrimais, nepabūgusiais žvarbią žiemos dieną atvykti į Šiluvą ir padėkoti Viešpačiui, kuris „laisvės kelyje gali saugiai išvesti per dabarties negandas“.

Laisvės gynėjų diena Kaune buvo paminėta ir šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Joms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Vakare Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Sausio 13-osios aukų atminimui Kauno valstybinis choras atliko Česlovo Sasnausko „Requiem“.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba