siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 05–06 Eucharistijos šventė Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
Paskelbta: 2007-07-18

Gegužės 5–6 dieną Kauno Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyko bendruomenės Eucharistijos šventė. Šeštadienį bendruomenės mažiausieji susirinko į bažnyčios rūsį, išklausė katechezę apie Jėzų, vaikų draugą, ir bandė jį pavaizduoti A3 formato piešiniuose, kurie bus įvertinti, o vaikai paskatinti kukliomis atminimo dovanėlėmis. Po pietų Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko konferencija jaunimui ir šeimoms, kurią vedė bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys. Jos metu vyko darbas grupelėse, vėliau bendrai aptarta, kas yra Eucharistija, kokia yra Eucharistinio Jėzaus prasmė krikščioniškos šeimos ir krikščionio gyvenime.

15 val. dauguma dalyvavusiųjų konferencijoje susirinko į Eucharistijos šventimą Įgulos bažnyčioje. Šv. Mišiose, kurias koncelebravo bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys ir kun. Artūras Kazlauskas, dalyvavo nemažas būrys šeimų, kurių vaikai ruošėsi priimti pirmąją Šv. Komuniją. Pamokslo-katechezės metu buvo akcentuojama Eucharistinio Jėzaus, tikrosios krikščionio gyvenimo duonos, esmė ir prasmė. Po Šv. Mišių metu bendruomenės jaunimas kartu su susirinkusiais adoruodami pagarbino Jėzų Švenčiausiame Sakramente.

Gegužės 6 d., sekmadienį, 10 val. gausiai susirinkusios bendruomenės šeimos, vaikai, jaunimas ir kariai, vadovaujami bažnyčios rektoriaus kun. T. Karklio, iškilmingai šventė Eucharistiją, prašė Eucharistinio Jėzaus laiminti šeimų motinas. Po šių šv. Mišių mamos palaimino savo atžalas.

12 val. kartu su bažnyčios bendruomene Eucharistiją šventė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Šv. Mišias celebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kun. Artūras Kazlauskas. Bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys kreipėsi į Ekscelencijas, prašydamas melsti Viešpaties palaimos šeimoms, vaikams, jaunimui, ypač – mamoms, nes sekmadienį buvo švenčiama ir Motinos diena. Tarp gausių pamaldų dalyvių buvo daug tėvelių, kurių vaikai tądien priėmė Pirmąją Komuniją. Per homiliją vyskupas priminė Jėzaus paliktą įsakymą mylėti vieni kitus taip, kaip jis mus mylėjo, ir atkreipė klausytojų dėmesį į tai, kiek daug Dievo meilės pavyzdžių galime išvysti gyvenime, o tarp jų – tėvų meilę savo vaikams. Pasak ganytojo, Dievo meilę patiriame ir visuose sakramentuose, ypač – Eucharistijoje, kuri ir leidžia mums nenustoti mylėti, nuolat palaikyti santykį su Viešpačiu ir kitais, tikėti prasminga žmogaus gyvenimo baigtimi. Ganytojas taip pat pakvietė bažnyčios bendruomenę rengtis Šiluvos Marijos apsireiškimo Jubiliejui ir išgyventi jį ne kaip praeities, bet dabarties įvykį. „Tegu Marija būna mūsų šeimų, mūsų tėvynės Motina,“– baigdamas linkėjo vyskupas J. Ivanauskas.

Daug dalyvavusiųjų pamaldose žmonių priėmė Komuniją, o vaikai, pirmą kartą patyrę Eucharistijos sakramento malonę, turėjo galimybę nusifotografuoti su juos palaiminusiais ganytojais.

Įgulos bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt