siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 04 13 Marijos diena: „Marija – vilties ir tikėjimo motina“
Paskelbta: 2009-04-10


Balandžio 13-ąją, antrąją šv. Velykų dieną, Šiluvoje paminėta Marijos diena. Piligrimų Šiluvos šventovė, jos parapijos bendruomenė laukė jau nuo pat ankstyvo ryto – šv. Mišios buvo aukojamos ir Apsireiškimo koplyčioje, ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje.

Vidudienį, gausiai dalyvaujant tikintiesiems,  pagrindiniam Eucharistijos šventimui Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kunigai.

Pasveikinęs brolius vyskupus, kunigus, visus gausius piligrimus, parapijos tikinčiuosius, Marijos radijo klausytojus, arkivyskupas pakvietė dėkoti Viešpačiui, kad visi yra Prisikėlimo vaikai, taip pat melstis vieniems už kitus, kad būtų geri Kristaus sekėjai, o paskelbtoji Evangelija brandintų gerus vaisius.

Arkivyskupas pasakė ir pamokslą, kuriame atkreipė dėmesį į tylią, bežodę Marijos kančią Jėzaus kančios ir mirties akivaizdoje – Evangelijoje nėra ją perteikiančių pasakojimų. Tačiau, pasak ganytojo, ši tyla pati iškalbingiausia: Marija širdimi matė ir suprato Sūnų, pašauktą sunaikinti pasaulio nuodėmę; ji tikėjo ir nepriekaištavo Dievui, tad yra tikra vilties ir tikėjimo Motina. „Marija, išmokyk mus, kad ir kokio kryžiaus akivaizdoje gyventume, neprarasti vilties Dievuje, nes tai reikalingiausia“, – baigdamas pamokslą sakė ganytojas.

Prieš ganytojiškąjį palaiminimą buvo paskelbta, kad paskutiniais mėnesių penktadieniais Šiluvoje bus rengiama Ligonių diena (išsamiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=360 ). Pirmoji Ligonių diena Šiluvoje vyks balandžio 24-ąją.Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt