siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 04 24 Šiluvoje pradėtos rengti LIGONIŲ DIENOS
Paskelbta: 2009-04-27

Balandžio 24 d., penktadienį, Šiluvoje pirmąkart surengta Ligonių diena. Nuo seno Šiluvos Švč. Mergelė Marija tituluojama Ligonių Sveikata, jai įprasta patikėti savo medžiaginius ir dvasinius rūpesčius, į Šiluvą atvykstantys maldininkai prašo jos užtarimo, kad Viešpats sugrąžintų dvasinę ir fizinę sveikatą. Šiluvos bazilikoje yra Ligonių Sveikatos koplytėlė, kur vyksta Švč. Sakramento adoracija ir yra galimybė adoruojant Eucharistinį Jėzų atiduoti jam savo negalias. Kauno arkivyskupijos kurija nusprendė sergantiems ir kenčiantiems rengti specialias Ligonių dienas Šiluvoje paskutiniais mėnesių penktadieniais ( Išsamiau apie Ligonių dienas kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=360).

Balandžio 24-ąją į Ligonių dieną Šiluvoje atvyko nemažai maldininkų (kai kurie – jų vargą ir skausmus atspindinčiuose invalidų vežimėliuose). 12 val. pagrindines šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo ir pamokslą sustiprindamas sergančiųjų tikėjimą bei viltį pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Pavakare Šiluvoje prasidėjo speciali Ligonių dienos programa. iš Kauno organizuotai atvažiavo 50 maldininkų grupė, prie jos prisijungė nemažai piligrimų, atvykusių kitais būdais, taip pat parapijos tikintieji. Visas nemažas būrys – jame matėsi ir jaunimo, šeimų su vaikais – 17 val. dalyvavo Rožinio maldos procesijoje aikštėje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką. Procesijai vadovavo Šiluvos parapijos vikaras kun. Andrius Alminas bei Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso auklėtiniai.

Prieš vakaro Eucharistijos šventimą kelias įvadinės katechezės apie vidinį išgydymą įžvalgas pasakė Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, beje, vėliau drauge su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku bei vikaru kun. Andriumi Alminu aukojęs šv. Mišias bei pasakęs pamokslą. Dalyvavusieji šiose šv. Mišiose, o paskui Vidinio išgydymo pamaldose turėjo galimybę giliau suprasti ir išgyventi, ką reiškia būti išgydytiems Viešpaties, kaip fizinės kančios susijusios su žmogaus dvasia, kaip atsiverti Dievo malonei – gydančiai ir pripildančiai žmogų Dievo Dvasios. Per pamaldas Viešpatį šlovino ir užtarimo maldoje dalyvavo katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ nariai. Daug atvykusių maldininkų išbuvo iki pamaldų pabaigos ir dalyvavo jas vainikavusioje Eucharistinėje procesijoje sakralioje Šiluvos aikštėje.

Jono Pauliaus II piligriminio centro vadovas Mantas Kuraitis, organizavęs piligrimų kelionę iš Kauno, sakė, jog tarp Ligonių dienos dalyvių buvo ir pirmąkart aplankiusių Šiluvos šventovę bei išsivežusių iš čia neišdildomų įspūdžių, stiprybės bei dvasinės paguodos, netgi pirmąją Dievo artumo patirtį, kurią tarsi stiprino pats Viešpats, atsiųsdamas nepaprastai šviesų bei viltingą pavasario vakaro orą. Vykusieji organizuotai iš Kauno turėjo progą kelionės metu daugiau sužinoti apie Šiluvą, mat jiems buvo parodytas D. Ramanausko filmas „Kelias į Šiluvą“.

Daugiau informacijos teikia ir registruoja norinčius vykti organizuotai Jono Pauliaus II PILIGRIMŲ CENTRAS (Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4 LT-44279 Kaunas; tel.   (37) 40 90 30  (37) 40 90 30  , mob.   +370 686 15225  +370 686 15225  , el. paštas piligrimu.c@kn.lcn.lt )

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, info@kn.lcn.lt