siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 05 13 Jubiliejiniai Evangelijos žinios metai arkivyskupijoje: Ukmergės dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą (programa)
Paskelbta: 2009-05-11

 
10 val. – Piligriminis žygis nuo Šilo miško iki Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos (2 km).

10.00 val. – Šv. Mišios Šiluvos Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje. Šv. Mišias celebruos Kavarsko parapijos klebonas kun. N. Martinkus. Giedos Kavarsko parapijos choras

10.40 val. – Rožinio malda aikštėje. Rožinį ves Balninkų parapijos klebonas kun. R. Laniauskas ir Ukmergės dekanato parapijų Marijos Legiono nariai.

 11.00 val. – Švč. Sakramento adoracija Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Adoraciją ves Pašilės parapijos klebonas kun. K. Gražulis

11.30 val. – Katechezė aikštėje priešais Baziliką. Katechezę ves Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. M. Smetonis.

12.00 val. – Pagrindinės šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką. Šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupijos metropolitas Sigitas Tamkevičius. Giedos Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras.


Parengta pagal Ukmergės dekanato informaciją