siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 05 29 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2009-05-15


Gegužės 29 d. Šiluvoje organizuojama Ligonių diena. Šios Ligonių dienos Šiluvoje, kur Švč. M. Marijos, Ligonių Sveikatos, užtarimu drauge meldžiama fizinės bei dvasinės sveikatos, rengiamos paskutiniais mėnesių penktadieniais (išsamiau žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=360). Pirmoji Ligonių diena Šiluvoje buvo surengta balandžio 24-ąją (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=364).

Gegužės 29-osios Ligonių dienos programa

12.00 – Šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje
13.00 – 17.00 Švč. SAKRAMENTO ADORACIJA (Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje)
17.00 – Rožinio malda (procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką)
17.30 – Kunigo egzorcisto Vytenio Vaškelio konferencija (Bazilikoje)
18.00 – Iškilmingas Eucharistijos šventimas (Bazilikoje)
19.00 – Vidinio išgydymo pamaldos (dalyvauja misionierius iš Kanados Vincas Kolyčius), Švč. Sakramento adoracija (Bazilikoje)
20.00 – Eucharistinė procesija (aikštėje)


Jono Pauliaus II piligrimų centras organizuoja grupę norintiems vykti iš Kauno.
Išvykstama 15:30 val. nuo Vytauto Didžiojo bažnyčios. Grįžtama 22 val. Auka 20 Lt. Būtina išankstinė registracija.

Registruoja ir daugiau informacijos teikia

Jono Pauliaus II piligrimų centras
Vilniaus g. 1 / M. Valančiaus g. 4
LT-44279 Kaunas
Tel.  (37) 40 90 30  mob.  +37068615225  el.pastas:
piligrimu.c@kn.lcn.lt skype: piligrimu. centras