siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 06 13 Marijos diena: malda palaikykime Kunigų metus. Lietuvos katalikiškųjų mokyklų ir Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-06-05

Birželio 13-osios Marijos dieną jau ne pirmą kartą Šiluvoje, baigdama mokslo metus, šventė Lietuvos katalikiškųjų mokyklų bendruomenė. Jubiliejinei Evangelijos tūkstantmečio sukakčiai buvo skirta ne tik penkiolikos šių mokyklų mokytojų ir moksleivių piligrimystė. Piligriminę kelionę taip pat surengė Kauno arkivyskupijos I dekanato tikintieji, dauguma jų atvykę organizuotai iš įvairių miesto parapijų. Jie, kaip atvykusieji moksleiviai, iš ryto keliavo į Šiluvą pėsčiomis nuo Katauskių gyvenvietės, į Marijos apsireiškimo vietą artėdami su malda ir giesmėmis. Vidudienį visi drauge aikštėje šventė pagrindines šv. Mišias.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, taip pat Kauno arkivyskupijos ir iš kitų Lietuvos vietų atvykę kunigai. Tiek šv. Mišių pradžioje, tiek per pamokslą arkiv. S. Tamkevičius ragino malda pradėti ir palaikyti popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus Kunigų metus – kad kunigai būtų būtų šventi ir vestų žmones prie Dievo. Ganytojas iškėlė Arso klebono šv. Jono Marijos Vianėjaus ir lietuvių katalikų ypač gerbiamo šv. Antano Paduviečio ypač kilnios kunigystės pavyzdžius.

Tą dieną Šiluvą džiugino gausus jaunimo būrys. Po šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje grupei jaunuolių arkivyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą. O katalikiškųjų mokyklų bendruomenės vaišinosi ir bendravo agapėje.

Diena, praleista Šiluvoje, baigėsi aštuonių mokyklų kolektyvų pasirodymais. Programą buvo parengę Kauno darželio-mokyklos „Šviesa“, Šiaulių t. B. Andruškos pradinės mokyklos, VšĮ Kauno Julijanavos, VšĮ Kauno Juozo Urbšio, VšĮ Kauno šv. Mato, „Vyturio“ mokyklų bei Vilniaus „Versmės“ mokyklų mokiniai, taip pat VšĮ Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos moksleiviai. Renginį vedė VšĮ Jėzuitų gimnazijos moksleivė Gabrielė Dambrauskaitė. Mokiniai giesmėmis ir šokiais pradžiugino ne tik vieni kitus, bet ir arkivyskupą S. Tamkevičių, savo dalyvavimu pagerbusį NKMA surengtą šventę, kurioje padėkota Viešpačiui už praėjusius mokslo metus ir džiaugsmingai pasitiktos vasaros atostogas.


Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacijos ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt