siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 07 13 Marijos diena: kad Dievo žodis įsišaknytų žmogaus širdyje. Raseinių dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-07-14


Liepos 13-ąją į Marijos dieną Šiluvoje susirinko gausus būrys tikinčiųjų. 12 val. aikštėje buvo švenčiamos pagrindinės šv. Mišios. Jose piligrimai meldėsi ne tik savo intencijomis, bet ir už tėvynę Lietuvą, prašė Viešpaties Šiluvos Marijos užtarimu palaimingų metų naujajai šalies vadovei.

Liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jos pradžioje sveikino visus susirinkusius, ypač į Šiluvą atvykusius iš toli. Tarp piligrimų tądien buvo atvykusieji iš Kanados, Vokietijos parapijų, taip pat tarptautinės jaunimo muzikos savaitės dalyviai (jie prieš pagrindines pamaldas Šiluvoje surengė giesmių koncertą). Arkivyskupas taip pat sveikino Raseinių dekanato tikinčiuosius, ypač lietaus nepabūgusius Girkalnio parapijos jaunuolius, atkeliavusius į Šiluvą pėsčiomis. Arkivyskupas paskelbė šiemet švenčiamais Kunigų metais ypač džiugią sukaktį ne tik Šiluvos parapijai, bet ir visai Kauno arkivyskupijai: šiemet liepos mėn. minime garbingo kunigo, Šiluvos parapijos altaristo, jubiliato monsinjoro Eduardo Simaškos šimto metų gimimo sukaktį. Ganytojas gražiais žodžiais atsiliepė apie ilgą ištikimą garbaus dvasininko tarnystę ir gražų kunigystės pavyzdį visiems dvasininkams.

Šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Raseinių dekanato kunigai bei kunigai, atvykę iš kitų Lietuvos vietų. Giedojo Raseinių parapijos choras, o pamokslą pasakė arkiv. S. Tamkevičius.

Lietuvos tūkstantmečio paminėjimas neš vaisių tik kasdien vykdant šventojo Brunono pradėtą misiją – skelbiant Dievo žodį dabarties žmonėms. Šia mintimi arkivyskupas pradėjo pamokslą prisimindamas Brunono kankinystę – reikšmingą ir krauju palaistytą krikščionybės pradžią Lietuvoje. Pasak ganytojo, visi – ir dvasininkai, ir pasauliečiai – turi nuolat mąstyti, kaip veiksmingiau skelbti Dievo žodį, kad jis pasiektų kuo daugiau žmonių. Pamoksle kalbėta apie kliūtis, kurios trukdo skelbti, priimti ir liudyti Dievą. Viena iš jų – žmogaus puikybė. „Sėkmingai nešti Dievo žodį gali tik tas, kuris savo žodžiu ir savo elgesiu yra mažas ir nuolankus. Lygiai taip pat Dievo žodį gali sėkmingai priimti tik nuolankios širdies žmogus. Žmonėse daug išdidumo, ir tas išdidumas yra pati svarbiausia kliūtis Dievo žodžiui įleisti šaknis į žmogaus širdį“, – sakė arkivyskupas. Pamoksle iškeltas Marijos tarnavimo pavyzdys, kalbėta apie istoriškai nepagrįsto pagoniškojo tikėjimo apraiškas XXI a.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnybos informacija