siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 08 13 Marijos diena: palaminti klausantys Dievo žodžio. Jurbarko dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-08-13


Rugpjūčio 13-ąją į Šiluvą atvykę piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, daugiausia – Jurbarko krašto tikintieji, taip pat stovyklaujantys netoli Šiluvos jaunieji Kauno arkivyskupijos ministrantai šventė Marijos dieną, meldėsi ne tik savo asmeniškomis intencijomis, bet ir už tėvynę Lietuvą.

Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, jas drauge koncelebravo Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kiti dvasininkai. Per šv. Mišias giedojo jungtinis Jurbarko bei Skirsnemunės parapijų choras.

Laukiant gražiųjų Žolinės atlaidų – Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų liturginės šventės arkiv. S. Tamkevičius per pamokslą ir pakvietė apmąstyti Marijos paėmimą į dangų kaip Kristaus kryžiaus pergalės vaisių. Atkreipė dėmesį, jog šis Marijos išaukštinimas išskirtinai svarbus visoms moterims, už kurių teises ir teisingai, ir nenuosekliai ar prieštaringai kovojama šių dienų pasaulyje. Pabrėždamas, koks būtinas žmogaus paklusnumas Dievo valiai, jo paliktam Dekalogui, ganytojas priminė evangelinę išmintį: „Palaiminti, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi“ ir sakė, jog dabarties moralinę krizę įveikti tegali atgaila ir Viešpaties klausymas.

Šv. Mišių pabaigoje beveik dvi dešimtys tikinčiųjų, viešai išreiškę pasižadėjimą ir pasiaukojimą Šiluvos Dievo Motinai, tapo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariais. Jiems ir visiems tikintiesiems arkivyskupas suteikė ganytojišką palaiminimą (išsamiau apie Draugiją žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=362).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.   8 37 40 90 25  8 37 40 90 25   , el. paštas info@kn.lcn.lt