siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 05 27 Šiluvos Marijos paveikslo sutikimas Raseinių parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Rengiantis Dievo Motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejui, Raseinių parapijos tikintieji nuolat buvo raginami aktyviai ir gausiai dalyvauti pamaldose. Gegužės 27-ąją, Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo apsilankymo parapijoje iškilmių dieną, nors eisenos pradžia buvo skelbta 14.30 val., beveik prieš valandą prie Raseinių miesto ribos rinkosi parapijiečiai ir nekantriai laukė paveikslo atvykimo. Pasirengimo Jubiliejui grupės nariai rikiavo eiseną. Joje dalyvavo parapijos bendruomenė, organizacijų nariai, savivaldybės atstovų bei LR Seimo narių, taip pat miesto mokyklų moksleiviai bei gausiai susirinkę tikintieji.

Šiluvos Marijos paveikslą sutiko vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Raseinių parapijos klebonas vicedekanas kun. Vytautas Paukštis, Girkalnio parapijos klebonas dekanas kun. Juozas Kaknevičius, kiti dekanato kunigai. Kartu su paveikslu atkeliavo ir knyga. Paveikslą nešė šventiškai pasipuošę „Žemaičio“ gimnazijos moksleiviai. Iškilminga procesija Jurbarko ir Kosmonautų gatvėmis pasuko bažnyčios link. Šių gatvių gyventojai buvo papuošę savo namus valstybinėmis vėliavomis, Švč. M. Marijos atvaizdais bei Šiluvos paveikslo kopijomis.

Vėliau Raseinių Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišias aukojo vyskupas J. Ivanauskas, dalyvaujant Raseinių dekanato kunigams. Per homiliją ganytojas kvietė parapijos tikinčiuosius aktyviai įsitraukti į pasirengimo Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus programą, linkėjo gausių Dievo Motinos malonių. Per Šv. Mišias giedojo sumos choras, o kartu su juo – ir visi gausiai dalyvavę tikintieji, išgyvendami tarpusavio bendrystę, vildamiesi Marijos užtarimo. Aukos liturgijos metu atnašas nešė parapijos bažnytinių organizacijų nariai: parapijos jaunimo grupė, Marijos legionas, suaugusiųjų maldos grupė, Caritas, šeimos centras, užtarimo maldos grupė, taip pat Raseinių savivaldybės atstovai. Per Eucharistijos šventę, kaip liudijo parapijiečiai, jie patyrė tarsi švelnų prisilietimą prie Švč. M. Marijos ir bendrystę su visa gausia bendruomene.

Pasibaigus šv. Mišioms Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą bendruomenei pristatė Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė. Švč. M. Marijai skirtame vakare vyko Raseinių rajono kultūros centro mišraus choro „Šatrija“, Raseinių meno mokyklos jaunimo choro koncertas. Raseinių parapijoje, ruošiantis paveikslo sutikimui, išplatinta 5 tūkst. lankstinukų, 70 plakatų. Tad Marijos žinia Raseinių žemėje plačiai pasklido po visą rajoną.

Raseinių bažnyčioje paveikslas lankysis iki birželio 17 d., tuo pat metu dar pabuvodamas ir kaimyninėse Alėjų bei Kalnujų parapijose.

Aušra Augustaitienė, Jolanta Budzinauskiene,
parapijos Pasirengimo Jubiliejui grupės narės