siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 06 02–03 Eucharistijos šventė Palemono parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Birželio 2–3 dieną Palemono parapijoje šventėme Eucharistijos šventę. Šiomis svarbiomis žmogaus dvasiai dienomis galėjome ilgiau pabūti su Viešpačiu, pasidžiaugti Jo nuoširdžia draugyste. Tą dieną tyloje adoruodami kalbėjomės su Jėzumi Švč. Sakramente, Jį garbinome, Jam dėkojome, atsiprašėme ir mylėjome. Mes prašėme Jėzaus, kad Jis ateitų į mūsų sužeistus gyvenimus, į mūsų parapijos šeimas. Prašėme, kad atneštų mums atleidimą ir meilės tiesą. Viešpatie, Tu pirmas pamilai mus daugiau, negu esame to verti, todėl ir mes negalime neateiti pas Tave, negalime neišgirsti Tavo meilės šauksmo. Ir mes atėjome.

Eucharistijos šventėje dalyvavusiems tikintiesiems katechezę apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę parengė parapijos klebonas kun. Massimo Bianco SDB. Jis kalbėjo apie šv. Teresėlės gilų dvasingumą, apie mažąjį Jos kelelį, kuriuo žengdama ji nuolat išgyveno dvasinę kūdikystę. Dvasios nuolankumu ir vaikišku atsidavimu šv. Teresėlė priartina mus prie Dievo ir žmogaus susitikimo slėpinio. Ši katechezė mums priminė, kaip turėtume priimti ne tik regimąjį šventosios atėjimo ženklą – jos relikvijas, bet ir neregimąjį kvietimą praktiškai įgyvendinti dvasinės vaikystės kelią.

Sekmadienį, antrąją Eucharistijos šventės dieną, kartu dar šventėme ir Švč. Trejybę bei Tėvo dieną. Palemono parapijos žmonės tądien susirinko švęsti Eucharistijos liturgijos Švč. M. Marijos Rožančiaus karalienės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas ir pasakė homiliją. Jis kalbėjo apie Dievo Trejybę, glaudžiausią dieviškųjų Asmenų ryšį tarpusavyje ir su žmonėmis. Jei mes gyvename laikydamiesi ryšio su Dievu, tuomet esame susiję ir su Trejybe. Jau Krikštu esame įskiepijami į trejybinį Dievą. Ganytojas priminė mums, jog Marijos apsireiškimas Šiluvoje prieš 400 metų yra Dievo dovana mums šiandien, čia, mūsų bendruomenėje.

Pabaigoje buvo suteiktas ganytojiškas palaiminimas tėvams. Parapijos šventėje koncertavo Palemono bendruomenės ansamblis „Marių banga“, vaikai deklamavo poezijos posmus, skirtus tėveliams. Tegul ši Eucharistijos šventė veda Tikėjimo, Vilties ir Meilės link.

Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus karalienės (Palemono) parapija