siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2009 10 13 Marijos diena: kad brangintume Rožinio maldą. Jonavos dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2009-10-13


Spalio 13-oji – Marijos diena Šiluvoje paminėta vidudienį švęsta – šįkart, dėl Bazilikos remonto, Apsireiškimo koplyčioje – iškilminga Eucharistijos liturgija. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dvi dešimtys kunigų. Šią dieną piligriminę kelionę į Šiluvą buvo surengę Jonavos dekanato tikintieji.

Arkiv. S. Tamkevičius savo pamoksle visų dėmesį telkė į spalio mėnesį ypač prisimenamą Rožinio maldą – didžiai vertintą ir popiežiaus Jono Pauliaus II, ir vertinamą dabartinio Šventojo Tėvo, tą maldą, su kuria, pasak kardinolo Vincento Sladkevičiaus, galimi neįmanomi dalykai, per kurią Dievo Motina gali mus užtarti ir padėti tada, kai, atrodo, yra nebeįmanoma. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Rožinis, atspindintis Marijos ir Jėzaus gyvenimą, teikia galimybę maldoje apmąstyti jo slėpinius ir labiau artėti prie Kristaus. „Rožinio malda mus veda ne tik džiaugsmo ir šviesos keliais, bet nuveda į pačius sunkiausius Jėzaus ir Marijos gyvenimo momentus. Nuveda ne šiaip sau, bet kad išgyvenę Jėzaus ir Marijos skausmą būtume pajėgūs ne kaip neprotingi gyvūnai, bet kaip Kristaus sekėjai ištverti visus sunkius momentus, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje“, – sakė ganytojas.  Žmonės buvo paraginti brangią Rožinio maldą kalbėti ir drauge, ir pavieniui. „Rožinio malda tebūna kiekvienam iš mūsų tarsi Evangelijos knyga, iš kurios Dievo žodis kasdien pasiektų mūsų protus ir širdis“, – užbaigdamas pamokslą sakė arkivyskupas.

Šv. Mišių pabaigoje 36 Jonavos, Upninkų, Truskavos parapijų tikintieji viešai išreiškė pasižadėjimą ir buvo priimti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 40 90 25 , el. paštas info@kn.lcn.lt