siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 01 13 Malda už Lietuvos laisvės gynėjus Šiluvoje
Paskelbta: 2010-01-13


Sausio 13-ąją, Lietuvos laisvės gynėjų dieną, vidudienį Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose melstasi už mirusius Tėvynės laisvės gynėjus, sudėjusius gyvybes ant laisvės aukuro, prašyta Viešpaties leisti būti vieninga tauta ir žengti į ateitį. Šiomis intencijomis pakvietė melstis pamaldoms vadovavęs Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas atvykusius piligrimus, tarp kurių buvo nemažai Jurbarko dekanato tikinčiųjų, kunigų, šio krašto valdžios žmonių. Šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, kiti dvasininkai.

„Ši diena neeilinė. Prieš 19 metų plieno tankai norėjo sutrypti dar liaunus laisvės daigus. Laisvė buvo apginta susikaupimu, vienybe, malda“, – sakė per pamokslą vysk. J. Preikšas, pabrėždamas, jog tikrai mums Dievas stebuklą padarė ir mes aiškiai pamatėme, jog „dvasia stipresnė už plieną“.

Pakvietus džiaugtis laisve, savo gyvenimu, pamoksle atkreiptas dėmesys, jog Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse – vandens pavertimas vynu išties buvo santuokos palaiminimas; apgailestauta, jog šeimose nedaug džiaugsmo, nes jose nebėra vietos to džiaugsmo ir laimės šaltiniui Kristui, ir šiandien norinčiam su šeimomis dalytis savo malonėmis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. 409025, el.p. info@kn.lcn.lt