siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 02 13 Malda už Lietuvos žmones Šiluvoje. Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2010-02-15


Vasario 13 d., šeštadienį, Šiluvoje, kaip ir kiekvieno mėnesio 13-ąją, nemažai piligrimų atvyko švęsti Marijos dienos. Piligriminę kelionę tądien surengė būrys Kauno II dekanato tikinčiųjų, atvyko taip pat Raudondvario parapijos choras, Čekiškės ir Babtų vaikų ir jaunimo chorai, giedoję per šv. Mišias Šiluvos bazilikoje.

Pagrindinėms šv. Mišioms vidudienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. „Šis mėnuo mums neeilinis“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį į dvi svarbias datas: Švč. M. Marijos apsireiškimą Lurde ir Lietuvoje minimą nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją. Piligrimai, taip pat ir Marijos radijo klausytojai buvo pakviesti melstis už Lietuvos žmones, ypač tuos, kuriems šiandien sunku ir jie negali pilnutinai džiaugtis turima laisve.

Arkiv. S. Tamkevičius pamaldų dalyviams pasakė pamokslą, primindamas jame Švč. M. Marijos apsireiškimo Lurde istoriją, taip pat šio apsireiškimo svarbą Šiluvai, mat jis paskatinęs Šiluvos, kaip piligriminės šventovės, atnaujinimą ir garsinimą pirmojoje XX a. pusėje. Ir Lurde, ir Šiluvoje, pasak ganytojo, Dievas gydo žmonių dvasią, tad šios vietos tikintiesiems yra labai brangios, kelia kenčiančio žmogaus žvilgsnį aukštyn. Remdamasis šiemetiniu Šventojo Tėvo Benedikto XVI laišku Pasaulinės ligonių dienos proga, arkivyskupas paragino kenčiančius vienytis su Jėzaus kryžiumi, o savo kentėjimus aukoti Dievui, kad jis išvestų mūsų tautą per visus klystkelius ir sutemas į ateitį.

Šv. Mišių pabaigoje po viešo pasižadėjimo būrelis tikinčiųjų buvo priimti į Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt