siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 04 30 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2010-05-04


Balandžio 30 d., tradiciškai paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. 12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pagrindinių šv. Mišių liturgijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas pakvietė melstis už ligonius, ir ne tik atvykusius Švč. M. Marijos užtarimo į Šiluvą, taip pat paraginta melstis ir už Marijos radijo klausytojus.

Arkivyskupas pasakė pamokslą, jame pabrėždamas, kokį didį tarnavimo, nuolankumo ir tikros meilės pavyzdį Bažnyčiai paliko Jėzus. „Vaikeliai, aš jau neilgai būsiu su jumis. <...> Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! (Jn 13, 33–34) – tai testamentiniai Jėzaus žodžiai savo mokiniams ir mums, priėmusiems jo Evangeliją ir pakrikštytiems Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu“, – sakė ganytojas. Jis atkreipė dėmesį, jog žmonės nepakankamai suvokia meilės reikšmę savo tikėjimo kelionėje, o tikra meilė, kurią yra taikliai apibūdinęs apaštalas Paulius Pirmajame laiške korintiečiams (13, 4–6), atpažįstama ne iš žodžių, bet iš darbų.

Šv. Mišių pabaigoje buvo teikiamas palaiminimas ligoniams.

17 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką atvykę piligrimai, vadovaujami Šiluvoje besimokančių Propedeutinio kurso seminaristų, kalbėjo Rožinį, o vėliau dalyvavo vakaro pamaldose. Į jas iš visos Lietuvos atvyko ir rekolekcijas tą penktadienio vakarą Jono Pauliaus II dvasiniame centre pradėję tarnaujantieji užtarimo maldoje. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė kun. Vytenis Vaškelis, koncelebravo kun. Arnoldas Valkauskas. Daug žmonių vėliau pasiliko Švč. Sakramento adoracijoje ir užtarimo maldoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt