siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 05 20–23 Jonavos jaunimo piligriminė kelionė į Šiluvą
Paskelbta: 2010-06-02

Gegužės 20–23 dieną Jonavos jaunimas pėsčiomis keliavo į Šiluvą. Šios piligriminės kelionės pabaigoje – Šiluvoje dauguma jaunuolių priėmė Sutvirtinimo sakramentą, dvi merginos – Pirmąją Komuniją. Keliaudami pėsčiomis jaunuoliai meldėsi už sutiktus geradarius, kurie parūpindavo maisto, suteikdavo nakvynę.

Išsamiau apie šį žygį, ištverminguosius jaunuosius piligrimus iš jo dalyvės dienoraščio galima sužinoti Jonavos parapijos tinklalapyje http://jokuboparapija.lt/?naujienos/show/124)

.
Štai kelios dienoraščio ištraukos:

Eidami meldėmės, dažnai meldėmės; ši malda įsiminė labiausiai. Žydrūnė turėjo sąrašą žmonių, kurie suteikė mums bent kokią malonę: leido įsipilti vandens, paaukojo maisto ar suteikė pastogę. Už juos mes taip pat meldėmės. Malda žygio metu priversdavo susimąstyti, prašyti Dievo malonės arba tiesiog padėkoti už tai, kad turime galimybę išbandyti savo ištvermę, ir melsti stiprybės iki kelionės pabaigos.
...
Pagaliau prieš mūsų akis pradėjo dygti namų stogai, iškilo koplyčios bokštas... Ėjome per Šiluvą garsiai giedodami giesmes. Prie mūsų prisijungė ir miestelio skautės. Kai pasiekėme Šiluvos aikštę ir pamatėme mūsų laukiančius tėvus, jaunimą, choro vadovę Ingą, kleboną, – pasidarė labai gera. Nors ir kaip ir ką tada beskaudėjo, visi buvome labai laimingi. Man atrodo, tada vos neapsiverkiau iš laimės, kad įveikiau šį kelią!

Aplankėme koplyčią. Tada susitikome su savo tėvais, sveikinome vieni kitus su tikrąja pergale ir linksmai leidome laiką iki šv. Mišių.

Šv. Mišios. Čia galėjome drąsiai didžiuotis savimi, savo kantrybe ir pakantumu. Savo pamoksle vyskupas kalbėjo apie mūsų žygį, apie viso gyvenimo kelią, kurį atspindi praėjusios keturios žygio dienos. O, kad kas žinotų, kiek stiprybės mūsų pėdsakai paliko tuose keliuose...