siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 06 13 Marijos diena Šiluvoje. Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2010-06-15

Birželio 13 d., sekmadienį, Šiluvoje Marijos dieną šventė į ją pėsčiomis atkeliavę Kauno arkivyskupijos I dekanato tikintieji iš miesto parapijų, taip pat tądien čia atvykę katalikiškųjų mokyklų bendruomenių vadovai, mokytojai, moksleiviai, jau beužbaigiantys mokslo metus, bei ištvermingieji piligrimai, iš Šiluvos iškeliaujantys į Lurdą ir Fatimą. 10 val. ir 12 val. šv. Mišias, iš Švč. M. Marijos Gimimo bazilikos transliuojamas per Marijos radiją, klausėsi šio radijo klausytojai įvairiose Lietuvos vietose.

Ši Marijos diena Šiluvoje buvo švenčiama artėjant skaudžiai datai – Gedulo ir vilties dienai bei minint 70-ąsias Lietuvos okupacijos metines.

Pagrindinėms pamaldoms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius jų pradžioje kvietė melstis už visus žuvusius bei kovojusius dėl Lietuvos laisvės, taip pat prašyti Viešpaties palaimos Lietuvos dabarčiai ir ateičiai – kad jos žmonės būtų tokie, kokių Viešpats nori.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas atkreipė dėmesį į Šventojo Rašto skaitinius, kalbančius apie atgailos svarbą, priminė, jog ir pats Jėzus nekaltino nusidėjusių, atvirkščiai – neatstūmė nei vieno, kuris pripažino savo nuodėmes ir už jas atgailavo. Pasak ganytojo, vieni kitų kaltinimai – ši nuodėmė didžiausia nūdienos Lietuvoje, kur dauguma tebėra sužeisti patirtos sovietinės okupacijos prievartos, taip pat yra ir palūžusių, neišlaikiusių okupacijos iššūkio. Pamoksle raginta nesusitelkti tik į tai, ką reikėjo iškentėti, prašyti Viešpaties, kad jis išgydytų žaizdas.

 „Išlaikykime viltį, išlaikykime meilę, išlaikykime savyje Kristaus dvasią, kitaip būsime bevilčiai“, – sakė ganytojas ragindamas mokytis į kitą žvelgti Kristaus akimis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, Rotušės a. 14A, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 40 90 25 (37) 40 90 25 , el. p. info@kn.lcn.lt