siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 07 30 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2010-07-31


Liepos 30 d., kaip įprasta paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Vidudienį šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kartu su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ.

Į Šiluvą atvykę maldininkai, arkivyskupo pakviesti, meldėsi už sergančius, kenčiančius įvairias negalias ir už dvasiškai sergančią tėvynę.

„Dievo žodis sako, kad pati didžiausia žmonių bėda – ne ligos, kančios, bet tikėjimo trūkumas“, – savo pamokslo pradžioje atkreipė dėmesį arkiv. S. Tamkevičius. Jis priminė 600 metų prieš Kristų gyvenusį pranašą Jeremiją – už tautos raginimą klausyti Dievo balso jį net norėta nužudyti.

„Pranašo Jeremijo laikus matome dabar savo tėvynėje“, – sakė ganytojas, apgailestaudamas, kad vietoj tikėjimo joje keroja modernioji stabmeldystė, besaikis pinigų vaikymasis, korupcija, nusikaltimai, todėl tėvynė atrodanti kaip sunkus ligonis.

Užbaigiant pamokslą paraginta melstis už savo šalį, ypač už jaunimą, už vieni kitus, kad augtų tikėjimas, o kiekvienas apsilankymas Šiluvoje jį dar labiau sustiprintų.

Šv. Mišių pabaigoje ligoniams buvo teikiamas asmeniškas palaiminimas.

Tądien iki vakaro į Šiluvą atvykę piligrimai galėjo adoruoti Švč. Sakramentą Ligonių Sveikatos koplyčioje, 17 val. drauge melsti Rožinį einant nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką, vakare dalyvauti šv. Mišiose ir vidinio išgydymo pamaldose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel.: (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt