siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 08 13 Marijos diena Šiluvoje
Paskelbta: 2010-08-13

Rugpjūčio 13 d. vidudienį Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pagrindines šv. Mišias aukojo joms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kun. Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai. Šiose pamaldose, arkivyskupo paraginti, piligrimai ir Marijos radijo klausytojai meldėsi už Marijos radijo vadovus, darbuotojus, savanorius, visus, kurių rūpesčiu šį radiją gali girdėti vis daugiau žmonių. Melstasi taip pat ir už visus Lietuvos ministrantus. Kauno arkivyskupijos ministrantai kaip tik tądien baigė savo vasaros stovyklą ir taip pat dalyvavo šv. Mišiose. Jose giedojo Palemono parapijos choras. Tądien piligrimų sielovadoje patarnavo Kauno I dekanato kunigai.

Pamokslą pasakęs arkiv. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį, jog ši Marijos diena švenčiama Žolinės išvakarėse – jau po dviejų dienų Bažnyčia švęsianti Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmes. Ši brangi šventė, pasak ganytojo, primena, kas laukia kiekvieno žmogaus, jei jis gyventų pagal Marijos gyvenimo pavyzdį – svarbiausia jame buvo meilė ir auka, tobulas Dievo plano vykdymas sau neprisiskiriant jokių nuopelnų. Pamoksle prisimintas ir rugpjūčio 14 d. minimas šventasis kunigas pranciškonas Maksimilijonas Kolbė, uoliai skleidęs Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kultą Lenkijoje ir Japonijoje, kalėjęs Aušvico koncentracijos stovykloje, kur savo gyvybę atidavė pasiaukodamas mirti už kitą kalinį – šeimos tėvą. Šiuo artimo meilės pavyzdžiu ganytojas paragino rūpintis daryti gera kitiems – meilė tik sau ir meilę Dievui padaro netikrą.

„Prašykime šv. Maksimilijoną Kolbę, tikrą Marijos mylėtoją, išmokyti branginti savo širdies nekaltumą ir nesibaiminti aukos kelio“, – sakė ganytojas, kviesdamas melstis ir už jaunuosius Mišių patarnautojus, kad jie altoriaus artumoje išmoktų tikrosios meilės.

Po vyskupų suteikto ganytojiškojo palaiminimo pamaldų pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius priminė apie netrukus prasidėsiančius atlaidus Pivašiūnuose ir Krekenavoje, taip pat paragino rengtis Šilinėms, pakvietė dalyvauti paskutinį rugpjūčio sekmadienį, kaip ir kasmet, rengiamose piligrimų eisenose į Šiluvą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (8~37) 409025, el. paštas: info@kn.lcn.lt