siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 09 24 Malda už šeimas Šiluvoje
Paskelbta: 2010-09-24

Rugsėjo 24 d., kaip įprasta paskutinį mėnesio penktadienį, į Šiluvą piligrimai vyko dalyvauti Ligonių dienoje, melsti ne tik fizinių, bet ir dvasinių negalių išgydymo. Šįkart malda palydėtos buvo ir šeimos, kad jos stiprėtų, o sergančios, patiriančios krizes, Dievo padedamos, jas išspręstų.

Vidudienį pagrindines šv. Mišias aukojęs arkiv. S. Tamkevičius, šalia savo asmeninių intencijų, pakvietė jų pradžioje Šiluvos Dievo Motinos užtarimo melsti ir Lietuvos reikalams – šįkart ypač už teigiamus sprendimus Nacionalinio susitarimo dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo srityje, kad priimtieji nutarimai pasitarnautų šeimos gerovei ir visos Lietuvos dabarčiai bei ateičiai.

„Visos bėdos mūsų šeimose prasideda tada, kai nustojam atidžiai klausyti Dievo žodžio“, – sakė arkivyskupas pamoksle, atkreipdamas dėmesį į Evangelijoje minimas šeimas, kuriose vyrauja darna ir klusnumas Dievo valiai.

Pasak ganytojo, šeima  dvasiškai serga visoje Europoje,  joje yra daug norinčiųjų sunaikinti gerą krikščionišką šeimą. Ir Lietuvoje šioje srityje netrūksta bėdų: tai santuokos „pabandymai“ rimtai neįsipareigojant santuokiniam gyvenimui ir ištikimybei iki mirties, mažai auginamų vaikų, emigracija, silpninanti ir net sugriaunanti šeimas.

Arkiv. S. Tamkevičius sakė, jog galime tik pasidžiaugti visuomeninėmis organizacijomis, ginančiomis šeimos institutą, siekiančiomis Nacionalinio susitarimo, tik, deja, apgailestavo, kad joms netrūksta priešininkų, turinčių visai nekrikščionišką požiūrį į šeimą – o juk būtent tvirta šeima yra  Lietuvos ateities garantas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025, el. p. info@kn.lcn.lt

Kaip prisidėti prie šeimai palankios aplinkos kūrimo palaikant „Nacionalinį susitarimą dėl šeimai palankios aplinkos kūrimo“ žr. http://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=4680