siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 08–15 Šiluvos Marijos paveikslas Žaiginio parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Liepos 8 d. iš Lyduvėnų į Žaiginio Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčią (Raseinių raj.) atkeliavo Švenčiausios Dievo Motinos Marijos paveikslo kopija. Žaiginio tikintieji, nepaisydami visą savaitgalį šėlusios liūties, iškilmingai sutiko Šiluvos Mariją prie miestelio ribos. Giedodami giesmes Marijos garbei, skambant senosios varpinės varpui, varpeliams, procesija paveikslas palydėtas į bažnyčią. Į paveikslo sutikimo iškilmes atvyko Raseinių r. mero pavaduotojas Antanas Vizbaras, kuris perdavė rajono savivaldybės dovaną– arnotą su jame išsiuvinėta Mergelė Marija su Kūdikiu ant rankų. Šv. Mišias aukojo ką tik parapijoje pradėjęs dirbti kunigas Andrius Alminas. Po Šv. Mišių visi susirinko į agapę pabūti kartu, pasidžiaugti savo gražiais darbais.

Visą savaitę iki liepos 15 d. žmonės lankė Marijos paveikslą, buvo kalbamas rožinis, giedama šv. Mergelės Marijos litanija, vyko šv. Sakramento adoracija. Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinės mokyklos mokiniai, vargonininko Arūno Kuviko suburti į chorą, giedojo giesmes, pritardami dūdelėmis, gitaromis. Žaiginiškiai meldėsi už krikščioniškąsias vertybes, už tai, kas šiandien aktualu parapijai: už parapijos ligonius, atstumtuosius, kenčiančius, už ūkininkus, žemės ir miškų ūkio darbuotojus, už šeimas, vaikus, jaunimą, mokytojus, už blaivystę. Nuo 2004 m. pradėta įgyvendinti parapijos bažnyčios atnaujinimo programa. Bažnyčios atnaujinimo darbus remia Raseinių r. savivaldybė, Kauno kurija, patys Žaiginio tikintieji aukoja savo lėšas. Per kelerius metus bažnyčia atgijo, atjaunėjo: išdažytas bažnyčios vidus, išorė, padarytas naujas altorius, įvedus apšvietimą, naujai sužibo Kristaus kančios kelio paveikslai. Žaiginiškiai bažnyčią puoselėja talkų metu, panaudodami viešųjų darbų programos darbuotojus. Šiais metais rekonstruojama varpinė, bus atnaujintas takas į bažnyčią.

Paveikslo lankymosi metu parapijoje viešėjo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas. Vyskupas gėrėjosi mūsų parapijos žmonių pastangomis atnaujinti savo bažnyčią. Taigi šią savaitę meldėmės ir už bažnyčios statytojus, aukotojus, geradarius, už kunigus, pasiaukojančiai dirbusius bažnyčios atgimimo labui.

Liepos 15 d. po iškilmingų Šv. Mišių, procesijoje giedant Marijos giesmes, paveikslas perduotas jauniems atstovams į Vosiliškio parapiją. Paveikslo pasitikti į Žaiginio bažnyčią atvyko Vosiliškio bendruomenės pirmininkas.

Paveikslo lankymasis parapijoje buvo sutiktas kaip ypatinga Dievo malonė. Norėjome padėkoti Marijai už jos globą, kai dirbame savo darbus, kai rūpinamės vieni kitais, kai ugdome savo vaikus, kai liūdime, netekę savo artimųjų. Juk esame, regis, visai šalia Šiluvos, tik už 8 kilometrų, tačiau visą savaitę su Marija priėmėme kaip malonę, nes sustiprinome savo tikėjimą, darną, įgavome dvasios tvirtybės.

Rita Šilvienė,
Žaiginio parapijos pastoracinės tarybos narė