siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 10 13 Marijos diena Šiluvoje: mokytis melstis iš Marijos
Paskelbta: 2010-10-13

Spalio 13-ąją į Šiluvą atvykę piligrimai, kaip ir kiekvieną mėnesį, šventė Marijos dieną. Vidudienį Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, jas drauge aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kiti tądien gausiai į Šiluvą atvykę Kauno arkivyskupijos kunigai. Per šv. Mišias giedojo Raudondvario parapijos choras, vadovaujamas Ingridos Kliūčiūtės.

Šiluvos piligrimai, Marijos radijo klausytojai arkivyskupo pamoksle buvo raginami mokytis melstis iš Marijos, neužmirštant jos pavyzdžiu savo maldoje Dievą šlovinti ir jam dėkoti, ne vien susitelkiant į savo rūpesčius, bet labiau juos patikint Viešpačiui – tik jis žino, kas žmogui yra geriausia.

 „Malda gera, kai ji plaukia iš mūsų nuolankios širdies“, – sakė ganytojas, ragindamas savo maldoje pirmenybę teikti dėkojimui, tad ir atvykus į Šiluvą nepamiršti padėkoti Dievo Motinai už jos apsireiškimą šiose apylinkėse, už jos globą visais tautos persekiojimų laikais, už tai, kad ji ir šiandien yra mūsų globėja ir užtarėja.

Šv. Mišių pabaigoje į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugiją buvo priimta naujų viešai pasižadėjusių narių. Lapkričio 13 d. Šiluvoje bus rengiama šios draugijos metinė konferencija.

Spalio 29-ąją Šiluvoje bus rengiama Ligonių diena. Šaltuoju metų laiku nuo spalio iki kovo mėn. šv. Mišios Ligonių dienose paskutiniais mėnesių penktadieniais vyks 12 val. (vakarinių pamaldų tuo laiku nebus).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba, tel. (37) 409025 el. p. info@kn.lcn.lt