siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2010 10 23 Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos Jonavos skyriaus kelionė
Paskelbta: 2010-11-12

Spalio 23 dieną Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyrius šventė vienų metų gyvavimo sukaktį. Ta proga išsirengė į kelionę – lankė Panemunės pilis ir bažnyčias.

Pirmojoje iš tądien lankytų -– Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje – buvo švenčiamos šv. Mišias. Joms vadovavo Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonas dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Po šv. Mišių susitikta su Raudondvario parapijos klebonu dekanu kun. Augustinu Paulausku. Dekanas papasakojo bažnyčios istoriją, pasiūlė iš bažnyčios bokšto pasigrožėti Raudondvario apylinkėmis.

Vėliau Vilkijoje nuo Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus keliauninkai grožėjosi Nemuno pakrantės vaizdais. Neorenesansinėje Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, stovinčioje prie Dubysos ir Nemuno santakos, Seredžiaus piliakalnis atvėrė įspūdingus rudeninės panemunės vaizdus.

Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia stovi dešiniajame Nemuno krante, prie Vilkijos–Jurbarko kelio. Tai renesansinis, turintis gotikos bruožų statinys. Priešais bažnyčią stovi Vytauto paminklas. Šioje bažnyčioje svetingai priėmė parapijos klebonas kun. Šarūnas Leskauskas. Klebonas ir bažnyčios zakristijonas supažindino su bažnyčios istorija, veikusiomis ir veikiančiomis organizacijomis, iš bažnyčios bokšto parodė Veliuonos gamtovaizdį.

Raudonės pilis pasitiko saulėta ir rudeniškai spalvota. Keliaujant pro Raudonės bažnyčią ir rekonstruojamą Vytėnų pilį pasiekta Skirsnemunė, paskui Jurbarkas, kurio Švč. Trejybės bažnyčia įsikūrusi tarp Mituvos ir jos kairiojo intako Imsrės. Apie Jurbarko bažnyčią papasakojo parapijos klebonas dekanas ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos pirmininkas kun. Kęstutis Grabauskas. Parapijos namuose vyko šventinė agapė. Keliauninkus visą kelią lydėjo Švč. Mergelės Marijos, kurios garbei kiekvienoje lankytoje bažnyčioje buvo kalbamas Rožinis, globa.

 
Loreta, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narė