siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 07 21–22 Jonavoje vyko dekanato Eucharistinis kongresas „Tave, Dieve, garbinam“
Paskelbta: 2007-07-27

Liepos 21–22 dienomis, Jonavos dekanato tikinčiųjų bendruomenė susitelkė švęsti Eucharistinį kongresą – Dievo buvimo su žmogumi liudijimą. Progos įrodyti savo tikėjimo vienybę ir atnaujinti pagarbą Eucharistijai nepraleido daugelis dekanato parapijų krikščionių. Atrodė, pats Dievas iš aukštybių laimino šventę – abi Eucharistinio kongreso dienas skaisčiai švietė saulė, dangaus netemdė nė menkiausias sinoptikų pranašautas debesėlis.

Šeštadienis, liepos 21-oji, buvo skirtas šeimų ir luomų tarnystei. Tikintieji meldėsi už pašaukimus į dvasinį luomą, už šeimas bei jaunimą. Pastarajam buvo skirta speciali valandelė katchezei. Apie tai, kaip šiuolaikiniame pasaulyje būti krikščioniu, su jaunuoliais kalbėjo Arūnas Kučikas, LR Prezidento konsultantas jaunimo klausimais. Daugelį metų būtent su krikščionišku jaunimu darbavęsis A. Kučikas pasakojo apie tikėjimo prasmę jauno žmogaus gyvenime. „Gyventi tikėjimu pasaulyje ir Bažnyčioje – nelengvas uždavinys“, – sakė A. Kučikas. „Jeigu rimtai ieškai tikėjimo, įsiklausai į Evangeliją, atsiveri Kristaus veidui, suvoki, kad tikėti tikrai sudėtinga, tačiau kartu gauni daugybę Dievo dovanų“. Po paskaitos laukė jaunimo suruošta agapė Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namuose.

Vėliau parapijiečiai rinkosi Jonavos Kultūros centro mažojoje salėje, kur buvo rodomas R. Benignni filmas „Tigras ir sniegas“, istorija apie begalinę meilę, tikėjimą ir viltį. Prieš vakarines šv. Mišias dekanato tikintieji pakviesti pasiklausyti paskaitos šeimoms apie santuoką ir sutuoktinių santykius. Ją skaitė VDU Šeimos ir santuokos instituto bendradarbė dokt. Birutė Obelenienė. „Šeima neišardoma ir nedaloma, – kalbėjo B. Obelenienė, – svarbiausia šeimoje ne vaikai, o vyro ir moters santykis. Buvimas šeimoje – tai ne tarnystė, o bendrystė“. Lektorė taip pat išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės tendencijos gyventi poroje nesusituokus ir nuvertinti santuokos institutą.

Po šventųjų Mišių parapijiečiai rikiavosi procesijai – į naujos bažnyčios statymo vietą buvo nešamas kryžius. Tikinčiųjų bendruomenei talkino Ruklos Mokomojo pulko kariai. Šventindamas statomą kryžių Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas kalbėjo: „Šiandien pasaulyje daugybė bažnyčių, stovinčių jau šimtmečius, nuolat lankomų žmonių iš viso pasaulio. Mūsų laukia didelis uždavinys – pastatyti bažnyčią. Ir kuo didingesnės jos norėsime, tuo daugiau vargo teks įdėti. Tačiau Dievo garbei tai daryti verta“.

Sekmadienis kongresą švenčiantiems tikintiesiems buvo ypatinga diena. Bendruomenę aplankė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas bei Kauno arkivyskupijos dekanai. Kartu su ganytojais Jonavos dekanato parapijiečiai dalyvavo iškilmingoje procesijoje su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis. Tai buvo išskirtinė proga paliudyti savo tikėjimą pasauliui ir parodyti katalikų bendruomenės vienybę.

Vidurdienį Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios šventoriuje buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija, kurios metu melstasi už Jonavos deknato parapijiečius, šeimas, jaunimą, ganytojus.

„Šalia visų troškimų, siekių, žmogui labiausiai reikia Dievo, – homilijoje kalbėjo vysk. J. Ivanauskas. – Didelės galimybės kartais gali būti nelaimingo gyvenimo priežastimi, todėl pirmiausiai reikia pasirūpinti ne materialine, o dvasine gerove, ir tai turi prasidėti pirmiausiai šeimoje“. Vyskupas taip pat pabrėžė, jog kongresas yra ne tik Viešpaties meilės kiekvienam žmogui, tikėjimo džiaugsmo ir Bažnyčios liudijimas šių dienų pasauliui, tačiau kartu ir pasiruošimo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui dalis.

Po šv. Mišių tikinčiųjų laukė agapė ir koncertas, kuriame dalyvavo Jonavos rajono kaimo kapelų kolektyvai. Likusioji šventės dalis buvo skirta jaunimui. Parapijos namuose įsikurusiame Jaunimo centre laukė smagūs užsiėmimai, o vėliau – jaunimo vakaronė Kultūros centro mažojoje salėje.

Jonavos dekanato Eucharistinis kongresas „Tave, Dieve, garbinam“ ne tik suvienijo tikinčiuosius maldoje ir Viešpaties garbinime, tačiau įrodė, kad Bažnyčia iš tiesų yra gyva ir stipri šių dienų pasaulyje.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos dekanato atstovė spaudai