siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 02 13 Marijos diena Šiluvoje. Raseinių dekanato piligriminė kelionė. „Prašykime būtinų šiandien evangelinių vertybių.“
Paskelbta: 2011-02-14

Vasario 13 d.  šaltą žiemos vidurdienį į Marijos dieną Šiluvoje susirinkę Raseinių dekanato, kitų Lietuvos vietų piligrimai, be savo asmeninių intencijų, Kauno arkivyskupo metropolito S. Tamkevičiaus paraginti, meldėsi už Lietuvą.

12 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, kiti kunigai.

Per pamokslą piligrimų, Marijos radijo klausytojų dėmesį arkivyskupas atkreipė į Kalno pamokslą, evangelines vertybes, labai svarbias šiandienos kultūros apsuptyje, pataikaujančioje žmogaus egoizmui. Pamoksle kaip vertybės aptartos meilė Dievui ir artimui, tiesumas ir tyrumas. Teisingas santykis su Dievu, pasak ganytojo, tai ne emocija, bet paklusnumas jo tvarkai, o Kristaus mokinio meilė negali turėti išimčių ir apimti tik savuosius. Tyrumas – minčių, jausmų – pamoksle apibūdintas kaip asmenybę brandinti priemonė. Tiesumo stoka, pasak ganytojo, griauna žmonių santykius, juose įsigali melas (jo ypač nestokojama prieš rinkimus).

„Prašykime šių būtinų šiandien evangelinių vertybių, kad kasdien augtume, tobulėtume“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, užbaigdamas pamokslą ir ragindamas melsti Šiluvos Dievo užtarimo.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba