siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 05 27 Ligonių diena Šiluvoje
Paskelbta: 2011-05-27

Gegužės 27 dieną, paskutinį mėnesio penktadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Ligonių diena. Pagrindinei Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Ją drauge šventė Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso vadovas kun. Mindaugas Pukštys, Palemono parapijos klebonas kun. Massimo Bianco SDB, kiti kunigai.

Šiose šv. Mišiose buvo meldžiamasi už visus sergančius ir kenčiančius, kartu maldoje buvo kviečiami dalyvauti ir Marijos radijo klausytojai.

Savo homilijoje arkivyskupas priminė, jog Šiluvos Dievo Motina nuo seno tituluojama Ligonių Sveikata, jos užtarimo prašoma visokiose bėdose. „Sveikata – labai didžiulis žmogaus turtas ir didelė Dievo dovana“, – sakė ganytojas, pabrėždamas, jog fizinė sveikata labai susijusi su dvasine, o nuodėmė būna daugybės ligų priežastimi. Šiandienos Lietuvos visuomenė, pasak ganytojo, dvasiškai serga. Daugybė meilės trūkumo, kitų dvasinių negalavimų – piktumų, nepagarbos kuria negatyvią, slogią aplinką, dėl kurios (ne tik dėl ekonominių priežasčių) žmonės kartais palieka savo kraštą. Jei šeimose, bendruomenėse būtų daugiau susiklausymo, mažėtų ir noras viską palikus emigruoti.  

Arkivyskupas atkreipė dėmesį į labai svarbias skaitytos Evangelijos eilutes – Jėzaus meilės įsakymą, pasakytą savo kančios išvakarėse Paskutinės vakarienės kambaryje: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. <...> Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!“ (Jn 15, 12–17).

„Šie Jėzaus žodžiai turi būti mūsų krikščioniškojo gyvenimo kelias“, – sakė ganytojas, ragindamas nepritrūkti meilės, nepasiduoti blogio dvasiai, neigiamoms emocijoms –  tik mylėdamas tikintis žmogus gali daug nuveikti dėl Dievo .

Išsamiau apie Ligonių dienas Šiluvoje 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba