siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 07 13 Marijos diena Šiluvoje. Jonavos dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2011-07-13

Liepos 13-ąją, kaip ir kiekvieno mėnesio 13 dieną, Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Gausus būrys piligrimų – tikinčiųjų ir sielovadinius patarnavimus jiems pasirengusių teikti kunigų – į Šiluvą atvyko iš Jonavos dekanato, kuris tądien organizavo piligriminę kelionę. Be kitų maldininkų iš įvairių Lietuvos vietų, Šiluvoje tądien apsilankė jaunieji piligrimai iš Maltos.

Visi atvykusieji dalyvavo pagrindinėje Eucharistijos liturgijoje, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, kiti dvasininkai. Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas.

Kaip paprastai, ir Marijos radijo klausytojai galėjo dalyvauti šiose pamaldose. Jų pabaigoje arkivyskupas pakvietė tikinčiuosius atvykti į Šiluvą paskutinį liepos penktadienį, 29 d., kai čia bus rengiama Ligonių diena, ir Šiluvos Dievo Motinos užtarimui patikėti savo fizinius ir dvasinius sužeidimus.

Išsamiau žr. apie Ligonių dienas balandžio–rugsėjo mėn.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba