siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 08 13 Marijos diena Šiluvoje. Malda už Pasaulio jaunimo dienas. Ukmergės dekanato piligriminė kelionė. „Kad sugebėtume bręsti Dievo meilėje.“
Paskelbta: 2011-08-13

Rugpjūčio 13-ąją gausiai į Marijos šventovę Šiluvoje susirinkę piligrimai, daug jų iš Kauno arkivyskupijos Ukmergės dekanato, šventė Marijos dieną. Per pagrindines šv. Mišias vidudienį Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus paraginti, be savo asmeninių intencijų, atvykusieji meldėsi už Pasaulio jaunimo dienas Madride ir jaunimą, šiame pasauliniame katalikiškojo jaunimo susitikime neabejotinai įgysiantį naujos dvasinės patirties ir pasisemsiantį drąsos išpažinti savo tikėjimą.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis ir Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Marijos radijo programų direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, be kita ko, meldęsis šio radijo klausytojų bei aukotojų intencijomis. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Daivos Stoškienės.

„Tegu ši Marijos diena šiandien Šiluvoje bus visų mūsų pasiruošimas pačiai šviesiausiai šventei – Marijos išaukštinimui“, – sakė arkivyskupa shomilijos pradžioje, jos klausytojų dėmesį atkreipdamas į netrukus švęsimą Žolinę ir pakviesdamas kiekvieną įsigilinti, kaip savo gyvenime šį išaukštinimą – paėmimą į dangų kūnu – Marija pasiekė.

Ganytojas pabrėžė maldoje subrendusį Marijos pasiryžimą nieko Dievui neatsakyti, jos troškimą savo gyvenime vis labiau prie jo artėti. Kita vertus, ne visi Marijos gyvenimo įvykiai nešė jai džiaugsmą – jame buvo ir Juozapo abejonės, ir bėgimas į tremtį, ir sunkiai jai suprantamas Jėzaus kryžius, Sūnaus kančia ir agonija. Pasak ganytojo, kančia dar labiau ją suartino su Sūnumi, kuris prie kryžiaus pavedė ją būti visų žmonių Motina.

„Šiomis dienomis, ypač kai švęsime Švč. M. Marijos Ėmimą į dangų, mes džiaugiamės apmąstydami džiugią tikrovę: Dievo išaukštinta Marija yra mūsų Motina, keliaujanti su mumis mūsų tikėjimo kelionėje ir šviečianti, kad sugebėtume bet kokiomis sąlygomis bręsti Dievo meilėje ir vis labiau brandinti pasiryžimą nieko niekada Dievui neatsakyti“, – sakė ganytojas. Jis paragino kiekvieną pamąstyti, kaip vyksta mūsų dvasinis brendimas šventumui – būtent tam Dievas padovanojo mums gyvenimą.  

Prieš ganytojišką palaiminimą liturgijos pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius pakvietė dalyvauti Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose, Krekenavoje. Visi buvo pakviesti dalyvauti ir piligriminėse eisenose į Šiluvą nuo Tytuvėnų ir Dubysos pusės paskutinį rugpjūčio sekmadienį, 28 d., o vėliau atvykti į didžiuosius Šilinių atlaidus Šiluvoje (žr. programą), kurie nuo šių metų visada prasidės rugsėjo 7 d. prisimenant pal. Jono Pauliaus II apsilankymą Šiluvoje 1993 metų rugsėjo 7 d. Pirmoji atlaidų diena ir bus skiriama palaimintajam popiežiui, didžiam Marijos mylėtojui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba