siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 08 28 PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ ŠILUVOJE. Piligrimų eisenos į Šiluvą bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejus
Paskelbta: 2011-08-28

Fotografija Vido VenslovaičioRugpjūčio 28 d., sekmadienį, Šiluvoje buvo švenčiama PADĖKOS UŽ LAISVĘ ŠVENTĖ. Į šią šventę, kasmet rengiamą didžiųjų Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų (žr. išsamią programą) išvakarėse, buvo kviečiami atvykti visi, kam brangi laisvės dovana. Švenčiant iškilmingas šv. Mišias vidudienį aikštėje už laisvę buvo dėkojama Dievui bei nuolat laisvės troškimą užtarusiai Šiluvos Dievo Motinai, prašoma Viešpatį laiminti mūsų dabartį ir ateitį laisvoje Lietuvoje. 

Į iškilmes Šiluvoje, kur taip pat buvo minimas „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių judėjimo jubiliejus, daug žmonių atvyko pėsčiomis, dalyvaudami piligrimų eisenose nuo Raseinių pusės ir Tytuvėnų ir taip tęsdami dar sovietmečiu kilusią ir visaip tuometės sistemos trukdytų, persekiotų eisenų į Šiluvą paskutinį rugpjūčio sekmadienį tradiciją. Kauno arkivyskupijos piligrimams, kurie eisenoje, be kita ko, meldėsi už visus nukentėjusius, represuotus ar net atidavusius gyvybę už laisvę, vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, o iš Tytuvėnų keliavusiems piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Fotografija Vido Venslovaičio


Eucharistijos liturgijai Šiluvos aikštėje vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių kapelionai. Drauge su kitais tos dienos piligrimais Eucharistiją šventė ir gausus būrys „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių (iš Vilniaus, Kauno, Kretingos, Šiaulių, Marijampolės, Klaipėdos) narių – įgimtą proto negalią turinčių žmonių, jų artimųjų ir draugų bei svečias – šio judėjimo tarptautinis koordinatorius Ghislainas du Chene iš Prancūzijos. 

Fotografija Vido Venslovaičio                                                  Fotografija Vido VenslovaičioHomiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius priminė kardinolo V. Sladkevičiaus žodžius, jog „Marija yra negalimų dalykų Motina“. Su jos pagalba tai, kas neįmanoma, tampa galima (plg. Evangelijos pasakojimą apie vestuves ir vyno padauginimo stebuklą jos prašymu Galilėjos Kanoje). Neįveikiama tvirtovė, pasak ganytojo, atrodė sovietų imperija, prieš kurią drebėjo visas pasaulis, ir nebuvo nė mažiausių ženklų, pranašaujančių netolimą laisvę. O šiandien dėkojame Dievui ir negalimų dalykų Motinai už išklausytus prašymus ir meldžiame šviesos, kad būtume laisvės verti.

Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kokiu keliu pasaulio Gelbėtojas Jėzus vedė žmones į tikrąją laisvę. Svarbiausias jų – Jėzaus auka ir mirtis ant kryžiaus vaduojant žmones iš nuodėmių vergijos. Pasak ganytojo, ir šiandienei laisvei reikia savęs išsižadėjimo ir savo kryžiaus nešimo, kitų naštos ir vargo prisiėmimo. „Tad šią valandą norėčiau pasveikint visus laisvus Lietuvos piliečius, kurie esat čia, Šiluvos aikštėje, ir ypač tuos, kurie rūpinatės žmonėmis su negalia, kad matote ne tik save, bet ir kitus, kad mokate mylėti ne tik save, bet ir kitus, kuriems ta meilė labiausiai reikalinga“, – sakė arkivyskupas. Užbaigdamas homiliją ganytojas pabrėžė, kad tikrą džiaugsmą patiria tie, kurie laisvės kelyje stengiasi sekti Kristumi, kurie yra Prisikėlimo ir laisvės vaikai (žr. visą homilijos tekstą). 

Liturgijos pabaigoje „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Lietuvoje palydintis ganytojas kardinolas A. J. Bačkis, prieš suteikdamas palaiminimą, atkreipė dėmesį, jog ypač šiais Dievo Gailestingumo metais „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės moko meilės ir gailestingumo – vienintelio kelio pasilikti Kristaus meilėje.

Po palaiminimo šios bendruomenės narės – Manto mama Vilija Vaitkevičienė ir Lietuvos bendruomenių koordinatorė Kristina Jašinauskaitė pasidalijo liudijimais, kaip „Tikėjimas ir Šviesa“ perkeitė jų gyvenimus ir vietoj kančios, liūdesio, nevilties padėjo atrasti tikrą gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Po iškilmingų šv. Mišių Šiluvos aikštėje Kauno seserų benediktinių organizuotos stovyklos vaikai padovanojo jubiliejų švenčiančioms bendruomenėms savo sukurtą spektakliuką bei pačių pagamintus atvirukus.

„Pasilikite mano meilėje“ – taip pavadinta buvo „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejaus – 40 metų gyvavimo pasaulyje ir 20 metų Lietuvoje, kurį jos šventė Šiluvoje visą savaitgalį, programa. Jos metu beveik du šimtai bendruomenės narių prisiminė savo džiugią istoriją, ėjo Šviesos kelio procesiją Šiluvos apylinkėse, klausėsi svečio iš Prancūzijos konferencijų, dalijosi savo išgyvenimais, giesmėmis, vaidinimais, šokiais, fejerverkais bei maldomis aikštėje šventė bendrystės ir jubiliejaus džiaugsmą. Galiausiai sekmadienio popietę kardinolo A. J. Bačkio palaiminimu ir padrąsinimo žodžiu buvo išsiųsti tęsti savo viltingosios misijos, pasiliekant Jėzaus meilėje skelbti Dievo gailestingumo džiaugsmą visam pasauliui.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba,
www.kaunoarkivyskupija.lt, info@kn.lcn.lt