siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2011 09 12 Šilinių kronika: Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojų diena
Paskelbta: 2011-09-12

Rugsėjo 12 d., pirmadienį, Šilinių atlaiduose buvo meldžiamasi už Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų darbuotojus, jų šeimas. Šių tarnybų vadovai – LR Vidaus reikalų viceministras Mindaugas Ladyga Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius generolas Remigijus Baniulis, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas Vainius Butinas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM direktorius pulkininkas Vitalijus Gailius, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto dekanas Saulius Greičius, šalies apskričių policijos, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir valstybės sienos apsaugos padalinių pareigūnai ir darbuotojai, policijos kapelionai, taip pat Ukmergės dekanato parapijų tikintieji bei tądien sielovadoje patarnavę šio dekanato kunigai, Ukmergės savivaldybės atstovai, iš kitų Lietuvos vietų atvykę piligrimai drauge šventė iškilmingą Eucharistiją.

Rengdamiesi šiai Eucharistijai sakralioje aikštėje jos dalyviai klausėsi liturginės katechezės. Kun. A. Kazlauskas joje šįsyk kalbėjo apie krikščionišką požiūrį į šventumą ir tobulumą – tai, kokie jau yra krikščionys, nuplauti Kristaus krauju. Pasak kunigo, mums reikia ne tapti šventiems, bet atsikratyti to, kas trukdo šventiems būti. Ar užtenka šiandien vien klausytis sąžinės balso, norint atlikti svarbiausią uždavinį – būti žmogumi, tokiam, kaip pats Dievas parodė, pats juo tapdamas? Atkreiptas dėmesys į pal. Jono Pauliaus II mintį, jog šiandien žmogaus sąžinė yra iškreipta, žmogus tegali remtis Tiesa. Popiežius Benediktas XVI yra perspėjęs, jog šiame pasaulyje pavojingiausias dalykas yra reliatyvizmas. Krikščionims, pasak kalbėjusio kun. A. Kazlausko, Tiesa yra pats Jėzaus Kristaus Asmuo – kelias, tiesa ir gyvenimas, tikrai galintis išlaisvinti, padaryti tobulus ir šventus.

Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas kun. Aušvydas Belickas, kiti pareigūnų sielovadoje tarnaujantys kunigai. Giedojo kaip ir kasmet į didžiuosius Šilinių atlaidus atvykstantis VRM vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius), grojo VRM reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras (meno vad. ir dirigentas Algirdas Radzevičius).

„Palaiminsiu Jus, kad Dievas laimintų jūsų tarnystę“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, užbaigdamas šv. Mišių auką. Ganytojas padėkojo pareigūnams už jų nelengvą tarnystę, už ištvermę. Smarkus lietus, užklupęs Mišių dalyvius, pasak arkivyskupo, buvo labai simboliškas ir tik mažas išbandymas, palyginti su tuo, kokių sunkumų patiria policininkai, gelbėtojai, Valstybės sienos apsaugos pareigūnai, savo įtemptoje kasdienybėje kovodami su sunkiais nusikaltimais. Dėl liūties nepasakytą arkivyskupo homiliją žr. čia.

„Jūsų Ekscelencija, mus vienija pastangos kurti dorą ir taikų Lietuvos piliečių gyvenimą“, – padėkos žodyje sakė Lietuvos policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, dėkodamas už galimybę dar kartą įdėmiau pažvelgti į savo dvasios gelmes, prisiminti vertybes, leidžiančias tobuliau vykdyti patikėtą misiją, palaikyti pareigūnų ryžtą ir pastangas ją gerai atlikti.

Pagrindinės pamaldos buvo užbaigtos visų dalyvių darniai sugiedotu Lietuvos himnu.

Rugsėjo 12 dieną kitu laiku aukotose šv. Mišiose buvo meldžiama malonės gyventi teisų gyvenimą Dievo ir žmonių akyse, prašyta tikėjimo malonės netikintiems, dėkota už gyvybės dovaną ir melstasi, kad suklydusieji vėl sugrįžtų į prasmingą gyvenimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba